سوخت یورو 4 در جایگاه های سوخت سراسر کشور توزیع می شود اما موضوعی که واضح و مبرهن است این است که شاید در 8 کلان شهر کشور و یا پایتخت این سوخت توزیع شده باشد، اما سراسر کشور از آن بی بهره اند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

توزیع سوخت یورو4 در جایگاه های عرضه سوخت در 8 کلان شهر کشور خبری بود که باعث خوشحالی همگان شد مخصوصا اینکه با توزیع سوخت یورو 4 تا حد زیادی از آلودگی هوا کاسته می شود.
محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص توزیع سوخت یورو 4 گفته بود، این سوخت در جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور توزیع می شود، اما در این باره وحید نوروزی معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: شاید سوخت یورو4 در 8 کلان شهر کشور از جمله تهران توزیع شده باشد اما اینکه تمامی جایگاه های سراسر کشور سوخت یورو4 عرضه می شود این را باید از شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده های نفتی جویا شد.