مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: طبق قانون از ابتدای ماه جاری استاندارد آلایندگی موتورسیکلتها باید به یورو 3 ارتقا مییافت در غیر این صورت شماره گذاری آنها متوقف میشود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محمدرضا فیض آبادی اظهار کرد: براساس قانون، ابتدای تیر ماه امسال آخرین مهلت تعیین شده برای ارتقای استاندارد آلایندگی موتورسیکلتها به یورو 3 بود.
وی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استانداردها بر عهده سازمان ملی استاندارد بوده و این سازمان باید در این باره توضیح دهد، خاطرنشان کرد: بنابراین طبق قانون، شماره گذاری موتورسیکلتهایی که تاکنون به استاندارد آلایندگی یورو 3 ارتقاء نیافتهاند باید متوقف شود.
مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه داد: در حال حاضر موتور (Engine) بسیاری از موتورسیکلتها کاربراتوری است که البته با ارتقای تکنولوژی میتوانند استاندارد آلایندگی یورو 3 را پاس کنند.
به گزارش ایسنا، فیض آبادی در پاسخ به اینکه با توجه به مصوبه دولت در زمینه تمدید موعد ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 4، آیا مهلت جدیدی به تولیدکنندگان موتورسیکلت در این زمینه داده شده است، تصریح کرد: در مصوبه اخیر تنها موضوع خودروها مطرح بوده و اشارهای به موتورسیکلتها نشده است؛ بنابراین طبق قانون تنها موتورسیکلتهای یورو 3 مجوز شماره گذاری را دارند.