پرشین خودرو: جانشین فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با سگگردانها و بدپوششان خبر داده و گفت: خودروی افرادی که به اصطلاح دور دور میکنند توقیف میشود.
به گزارش «پرشین خودرو»، سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه اجرای اولین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش در جمع خبرنگاران گفت: در اسفند ماه و پایان سال 91 ارزیابی از عملکرد ناجا توسط مردم در 25 جرم عمومی و در قالب یک نظرسنجی اخذ شد.
وی افزود: در آن مهمترین مطالبات مردم از نیروی انتظامی با 60.5 درصد مربوط به توزیع و فروش مواد مخدر، 59.5 درصد مربوط به تصادفات، 54.6 درصد مربوط به برخورد با بدپوششی، 54.3 درصد مربوط به برخورد با آلودگی صوتی و مزاحمت نوامیس و 30 درصد مربوط به سرقتها بوده است که این مطالبات با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی استانهای مختلف متفاوت بوده است.
سردار رادان در ادامه گفت: پلیس همیشه به دنبال مطالبات مردم است تا بتواند مأموریتهای خود را متمرکز کند و در طرح امنیت اجتماعی سال 92 که از چند روز پیش در تهران آغاز شده و به طور همزمان در 17 کلانشهر کشور اجرا میشود شاهد دستگیری 10 ها تن از اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر و سارقین بودیم.
وی در ادامه گفت: در حوزه برخورد با خرید و فروش و توزیع مواد مخدر تصمیم بر این است که علاوه بر اقدامات انجام گرفته در مرزهای کشور در تمام سطح استانها جمعآوری توزیعکنندگان مواد مخدر را در دستور کار قرار دادهایم و از طریق اطلاعاتی که از وزارت اطلاعات، بسیج و پایگاههای مردمی به دست میآید با این افراد به صورت جدی برخورد خواهیم کرد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفت: در خصوص سرقتهای خرد که رابطه مستقیمی با موادفروشان و معتادین ولگرد در سطح جامعه دارد اقدامی که صورت میگیرد این است که با جمعآوری معتادین و ارجاع آنها به مراکز درمانی امیدواریم که شاهد کاهش سرقتهای خرد در سطح جامعه باشیم.
وی افزود: در خصوص برقراری امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی در این طرح برخورد شدید با اراذل و اوباش در دستور کار است و پیامی که ما به این افراد میدهیم نشاندهنده این است که جایی برای رفتارهای اخلالگرانه در سطح کشور نخواهند داشت و با ایجاد بانک اطلاعاتی اراذل و اوباش و همچنین هماهنگی با دستگاههای قضایی و برخورد قاطع با این افراد شاهد کاهش بسیار زیاد فعالیت اراذل و اوباش در سطح جامعه هستیم.
سردار رادان در خصوص بدپوششی گفت: در سطح جامعه مشاهده میشود که افرادی به صورت مانکن در جامعه حاضر میشوند و با هنجارشکنی خود را به نمایش میگذارند با این افراد به شدت برخورد خواهد شد و خودروی این افراد نیز متوقف میشود و همچنین با افرادی که اقدام به سگگردی در خیابانها میکنند نیز برخورد خواهد شد و خودروهای شخصی کسانی که سگ در خودروی خود نگهداری میکنند نیز متوقف میشود.
وی افزود: برخی خیابانها در تهران معروف شده است که برخی با ماشینهای مختلف اقدام به اصطلاح دور دور میکنند که برای مردم از طریق به وجود آوردن ترافیک ایجاد مزاحمت میکنند و در طرح امنیت اجتماعی سال 92 با این افراد به صورت جدی برخورد خواهد شد.
سردار رادان در ادامه و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص طرح دریا گفت: امسال سومین سالی است که طرح دریا برای رفاه حال مسافران مناطق شمالی کشور اجرا میشود، مسئولان استانی باید امکاناتی را برای استفاده مسافران این مناطق در نظر بگیرند و مطابق سنوات گذشته کسانی که قصد ناهنجاری در سواحل دریا را داشته باشند حتما با آنها برخورد خواهد شد.