پرشین خودرو: ماموران امنیتی ترکیه 2 خط لوله موقتی قاچاق نفت ایران به ترکیه را در جنوبشرق این کشور کشف کردند و حمله آنان به قافله۸۰۰ راس قاطر منجر به کشف ۱۵ تن گازوئیل قاچاق به این کشور شد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، نیروهای امنیتی این کشور در عملیاتی با هدف دستگیری قاچاقچیان نفت، 2 خط لوله موقتی را در امتداد مرز ایران در استان «حکاری» در جنوب شرق ترکیه کشف کردند.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد، این خط لولهها به منظور انتقال نفت ایران به قاچاقچیان ترک نصب شده است؛ همچنین 15 تن سوخت گازوئیل به وسیله 400 قاطر از ایران به ترکیه انتقال داده شده است که توسط این ماموران توقیف شده است.
نیروهای امنیتی ترکیه به قافلهای متشکل از 700 تا 800 قاطر که برای حمل قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، حمل کردند و توانستند 400 راس از این حیوانات را توقیف کنند.
به گفته ماموران امنیتی محلی ترکیه، قاچاقچیان پس از آگاهی از عملیات ماموران ترک به خاک ایران فرار کردند.
منطقه «شمدینان»، ناحیهای کوهستانی در استان «حکاری» در جنوب شرقی ترکیه و هممرز با ایران و عراق است. این منطقه یک منطقه مهم قاچاق محسوب میشود.