تولید انواع خودرو در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 49.49 درصد کاهش یافته است.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، براساس جدیدترین آمارهای رسمی در حالی تولید انواع خودرو در سه ماهه نخست امسال به 122 هزار و 18 دستگاه رسید که این تعداد در سه ماهه نخست سال گذشته 241 هزار و 587 دستگاه بوده است که از افت 49.49 درصدی تولید انواع خودرو در کشور نشان دارد.
همچنین در سه ماهه نخست امسال تولید انواع سواری با افت 49.28 درصدی از 208 هزار و 583 دستگاه به 105 هزار و 781 دستگاه کاهش یافته است.
در این مدت تولید انواع وانت نیز افت 47.95 درصدی را تجربه کرده است بهگونهای که تولید این محصول از 27 هزار و 779 دستگاه در سه ماهه اول سال 91 به 14 هزار و 457 دستگاه رسیده است.
تولید انواع کامیون و کامیونت نیز با افت 67 درصدی از 4978 دستگاه به 1636 دستگاه کاهش یافته است.