عصر خودرو: مدیر بازاریابی و فروش سایپا معتقد است این روزها تولید هر دستگاه خودرو مگان 90 میلیون تومان هزینه روی دست سایپا میگذارد.
حمیدرضا بهداد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از تجارت فردا، اعلام قیمتهای جدید از سوی شورای رقابت واکنش خودروسازان را به همراه داشت.
در این بین مدیر فروش سایپا تاکید میکند که کاهش دستوری قیمت خودرو به افت بیش از پیش تولید خواهد انجامید. به گفته امیری، اگر قیمتها دستوری پایین بیایند، تولید هم افت میکند و در نهایت این پروسه، افزایش قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت.
شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد و حالا مردم منتظرند خودروسازان این قیمتها را اعمال کنند. سایپا کاهش قیمتها را کی اعمال خواهد کرد؟
فعلاً که دوستان مالی ما در حال پیگیری موضوع هستند و قرار است نتیجه آنالیز خود را به ما اعلام کنند.

یعنی ممکن است زیر بار دستور شورای رقابت نروید؟
گفتم که، بخش مالی در حال بررسی است و هرچه به ما ابلاغ کند، در سیستم فروش اعمال خواهیم کرد.
به نظر نمیرسد دل خوشی از دستورالعمل شورای رقابت داشته باشید.
حرف ما این است که باید نگاه کلانتری به موضوع قیمت خودرو داشته باشیم. به نظر من باید تنظیم بازار را به خودروسازان بدهند. نمیشود قیمت خودرو را دستوری تعیین کرد، چون این کار در نهایت به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد.

چطور؟
اگر قیمت خودرو دستوری پایین بیاید، ما نمیتوانیم تولید را در تیراژ بالا ادامه بدهیم و قطعاً از تیراژمان خواهیم کاست.
این تهدید است یا...
نه نه، تهدید نمیکنم، واقعاً نمیتوانیم در تیراژ بالا تولید کنیم، چون قطعهسازان زیر بار کاهش قیمت نمیروند. وقتی تولید پایین بیاید، عرضه خودرو به بازار کم میشود و نتیجهای جز به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت گرانی دوباره خودرو نخواهد داشت. ما پس از آزادسازی قیمت خودرو کلی برنامهریزی کرده بودیم که با عرضه مناسب، بازار را کنترل کنیم، اما به یکباره همه چیز به هم ریخت و اجازه ندادند بازار تنظیم شود.
با شرایطی که بازار خودرو دارد، پیشبینیتان از آینده آن چیست؟ فکر میکنید بازار به این زودیها تنظیم شود؟
بعید میدانم. به نظرم اگر رویه فعلی را ادامه بدهیم و قیمت خودرو را دستوری پایین بیاوریم، تولید کم میآورد، با به هم ریختن بازار، دوباره سر و کله دلالها و واسطهها پیدا خواهد شد. در این اوضاع باز هم مصرفکننده است که ضرر خواهد کرد. باید مسوولان کاری کنند که بازار خودرو از این بلاتکلیفی خارج شود تا هم مردم تکلیفشان را بدانند و هم خودروسازان.

تکلیف خودروسازان که خب معلوم است، باید قیمتها را طبق مدل شورای رقابت کاهش دهند، نه؟
باز برگشتیم سر خانه اول. ما الان وضع خوبی نداریم. باز هم میگویم کاهش دستوری قیمت خودرو، به معنای کاهش تولید است و در نهایت افزایش قیمت و متضرر شدن مردم.
مردم مدتهاست بازار خودرو را تحریم کرده و به هوای کاهش قیمتها، دست از خرید و فروش کشیدهاند. سایپا این تحریم را چقدر لمس کرده است؟
فقط همین را بدانید وقتی مردم خودرو نخرند، ما جایی را نداریم که خودرو عرضه کنیم.

توصیهتان به مردم چیست؟ خودرو بخرند یا نه؟
شما جای من باشید چه پاسخی میدهید؟ من مدیر فروش سایپا هستم و میخواهم خودروهای شرکت فروش برود.

نظر کارشناسانهتان را بگویید.
به نظر من اگر قرار به اجرای مصوبه شورای رقابت باشد، خودرو گران خواهد شد چون تولید پایین میآید و تعادل عرضه و تقاضا به هم میخورد.

راست است میگویند انبارهایتان پر از خودرو است؟
ما تا جایی که توانستیم، خودروهای ثبتنامی را تحویل مشتریان دادیم، برای تحویل بقیه نیز منتظر تسویهحساب مشتریان هستیم. دعوتنامهها را ارسال کردهایم و دلمان نمیخواهد خودرو در انبار نگهداری کنیم، اما خب باید برای تحویل آنها، تسویه حساب لازم انجام شود. از طرفی، طبعاً وقتی مردم خودرو نخرند، ما باید تولید را پایین بیاوریم و این به معنای تعطیلی شیفت و بیکار شدن کارگران است. به هر حال باید همان طور که به فکر مشتریان هستیم، به فکر خودمان هم باشیم و سودآوریمان را در نظر بگیریم. به هر حال خدا کند تکلیف بازار را هر چه زودتر مشخص کنند.
خودروسازان در فروشهای اخیر خود تاکید کردهاند خودروهای ثبت نامی را با قیمت روز تحویل خواهند داد. اگر به فرض قیمتهای مورد نظر شورای رقابت اعمال شود، شما خودروهای ثبت نامی را با قیمت جدید تحویل خواهید داد؟
اگر کسی حاضر است ضرر و زیان ما را جبران کند، ما هم خودروها را متناسب با کاهش قیمت اعمالشده تحویل میدهیم.

پس یعنی کاهش قیمت را اعمال نمیکنید، نه؟
فکر میکنم جواب پرسشتان را دادم. من نمیگویم به چه قیمتی تحویل میدهیم، حرفم این است باید نگاه ملی داشته باشیم و نخواهیم تولیدکننده ضرر کند. همین حالا هم خودرو را با ضرر تولید میکنیم و قیمتهایمان کمتر از هزینه تولید
آنهاست.

مثلاً کدام خودرو؟
مگان؛ الان تولید هر مگان 90 میلیون تومان هزینه روی دست ما میگذارد.

90 میلیون؟
بله، مگان 100 درصد قطعاتش وارداتی است و با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینه تولید آن در حال حاضر 90 میلیون تومان است. اگر قرار باشد قیمت مگان را دستوری پایین بیاوریم، مجبوریم تولید آن را متوقف کنیم. البته فقط بحث مگان نیست، تندر-90 هم با هزینهای بیش از قیمتی که دارد به تولید میرسد.

یعنی چقدر؟

40 میلیون.

شما که مگان و تندر-90 را گفتید، قیمت تمامشده پراید را هم بگویید.
کاری ندارید، خداحافظ.