پس از رنو و پروتون ایمپیان، تویوتا کمری نیز به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خواهد پیوست.

آن طور که مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران عنوان کرده، 200 دستگاه کمری تا پایان سال جاری میهمان ناوگان تاکسیرانی پایتخت ميشوند و هم اکنون مراحل شمارهگذاری آنها در حال طی شدن است.
به گفته فضل الله اسلامی، مصرف سوخت و آلایندگی پایین، دلیل اصلی انتخاب کمری برای حضور در ناوگان تاکسیرانی تهران است. کمری در حال حاضر یکی از محبوبترین محصولات شرکت تویوتا در دنیا به شمار ميرود و در بازار خودروهای وارداتی کشور نیز جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کرده است. ورود این خودرو به ناوگان تاکسیرانی پایتخت، در شرایطی است که مشخص نیست کدام مدل از آن قرار است میهمان ناوگان شود. کمری البته پیش از این نیز، «تاکسی شدن» در ایران را تجربه کرده است؛ به نحوی که بخشی از ناوگان فرودگاه بینالمللی امام را خودروکمری پوشش ميدهد. در حال حاضر، برخی خودروهای خارجی دیگر مانند «پروتون ایمپیان» نیز در ناوگان تاکسیرانی پایتخت حضور دارند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، علاوه بر اعلام خبر ورود کمری به ناوگان پایتخت، از خروج تاکسی پیکان از این ناوگان نیز خبر داده است. به گفته اسلامی، «تاکسی پیکانها» تا پایان سال 91 از ناوگان تاکسیرانی خارج خواهند شد و سعی بر آن است که خودروهای خارجی علاوه بر فرودگاهها، در سطح شهر نیز مورد استفاده قرار گیرند. این گفته وی در شرایطی است که احتمالا در مراحل اولیه ورود خودروهای خارجی به ناوگان تاکسیرانی پايتخت، مناطقی خاص از شهرتهران میزبان این نوع خودروها خواهند شد؛ چراکه به هر حال هزینه استفاده از آنها بیش از تاکسیهای عادی است. آنطور که کارشناسان عنوان ميکنند، ناوگان تاکسیرانی کشور دارای فرسودگی بوده و سهم زیادی در آلایندگی و مصرف سوخت دارد.