تکذیب توقف خط تولید تندر 90

در حالی که پیش از این اخباری درباره احتمال توقف تولید تندر 90 و تولید پژو 206 ایرانی به جای این خودرو منتشر شده بود، مدیر فروش یکی از خودروسازان بزرگ این موضوع را تکذیب میکند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این در حالی است که چند روز پیش نیز برخی رسانهها با دستمایه قرار دادن نامه رنو به قطعهسازان داخلی، از توقف فعالیتهای این شرکت در ایران خبر داده بودند که البته این موضوع نیز به سرعت تکذیب شد.
مدیر فروش یکی از خودروسازان بزرگ در این زمینه اظهار کرد: فرایند تامین قطعات و تولید خودروی تندر 90 طبق روال ادامه داشته و برنامهای برای توقف تولید این خودرو وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هماکنون هر دو شرکت خودروساز از موجودی لازم برای ادامه تولید این خودرو برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: شرکت رنو بر ادامه تمایل خود برای حضور در ایران تاکید کرده و دلیلی برای توقف تولید تندر 90 وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، مدیر فروش این خودروساز بزرگ ادامه داد: البته مشکلاتی در رابطه با تامین منابع مالی و پرداخت مطالبات معوق و همچنین تامین برخی از قطعات مربوطه وجود دارد که این مشکلات نیز مدیریت شده و تولید طبق روال ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بازار و استقبال مصرفکنندگان از تندر 90 توجیهی برای توقف تولید این خودرو وجود ندارد.