وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف کرد. به این ترتیب تا اطلاع ثانوی واردات خودروهای خارجی ممنوع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قانون لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور را همواره در سایت "ثبتارش" منتشر و بهروزسانی میکند.
در یکی از آخرین بهروزرسانیهای این سایت در اوایل ماه جاری، ثبت سفارش خودروهای غیر آمریکایی مونتاژی در آمریکا ممنوع و لیست خودروهای مربوطه از سایت ثبت سفارش حذف شده بود.
اما نگاهی به این سایت در روز جاری (دوشنبه) نشان میدهد که ثبت سفارش تمام خودروهای سواری وارداتی متوقف شده و نام تمام خودروهای سواری وارداتی مجاز برای ورود به کشور از لیست مربوطه حذف شده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اطلاعرسانی رسمی در این رابطه نداشته است، اما شنیده میشود که دلیل این موضوع دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون اول رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی در راستای ساماندهی واردات و بازار ارز بوده است.
در این دستورالعمل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده که از واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایهای با دوام از سوی شرکتهایی که فاقد نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگیری کند.
در این شرایط گفته میشود که با این دستورالعمل از این پس واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایهای با دوام تنها از سوی شرکتهایی که موفق به اخذ نمایندگی رسمی و مستقیم خودروسازان و دیگر شرکتهای خارجی شدهاند، مجاز خواهد بود و اقدام صورت گرفته در توقف ثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی نیز برای ایجاد تغییرات لازم در فرایند این سایت برای جلوگیری از ثبت سفارش از سوی شرکتهای فاقد نمایندگی رسمی و مستقیم، صورت گرفته است.