رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت: خودورهایی كه به موقع تعویض پلاك نشوند ضمن جریمه از تردد آن ها جلوگیری می شود.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سرهنگ پرویز حسینی گفت: برابر جدول جرائم تخلفات رانندگی، تردد با وسیله نقلیه با پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی (با شماره استان های دیگر) مبلغ 50 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و از تردد خودرو آنان جلوگیری به عمل می آید.
وی افزود: افرادی كه اقدام به خرید خودرو با پلاک استان ها یا شهرستان ها می کنند برابر ماده 6 می بایستی اطلاعات مربوط به مالک جدید را به نزدیک ترین واحد شماره گذاری اعلام و نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام كنند.
رئیس پلیس راهور استان تصریح كرد: اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پلاک مکلفند پس از گذشت حداکثر ظرف ده روز از زمان تغیر محل اقامت، نشانی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره گذاری اعلام نمایند.
حسینی به کلیه دارندگان خودروهایی که خودرو آنان دارای پلاك غیر از پلاك استان می باشد و تاکنون نسبت به تعویض پلاک خودرو خود اقدام نكرده اند توصیه كرد، در اسرع وقت نسبت به تعویض پلاك اقدام نموده تا مشمول مقررات و جرائم پیش بینی شده نشوند.