جزای نقدی برای رانندگان تاکسی


با حکم تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه رانندگان تاکسی متخلف در این استان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در پی اجرای طرح نظارت بر فعالیت تاکسی سرویسهای مدارس و با برگزاری گشتهای مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تاکسیرانی و پلیس راهور استان کرمانشاه، پروندههایی برای ۲۰ راننده متخلف به دلیل سوار کردن دانشآموزان بیش از ظرفیت تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی پروندهها در شعب تعزیرات حکومتی استان، تخلفات محرز تشخیص داده شد و مطابق قانون، رانندگان متخلف به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.