جزییات جدید چگونگی عرضه گازوییل


با توجه به سهم 85 درصدی گازوییل از قاچاق سوخت، تدابیر جدیدی از ماه گذشته برای کاهش عرضه خارج از شبکه این فرآورده به اجرا درآمده است و قرار است تصمیمات جدیدی نیز بعد از تکمیل مطالعات میدانی برای تغییر در کلاسبندی خودروهای دیزلی گرفته شود. با توجه به این که رقم اجازه برداشت گازوییل 350 تومانی که بعد از اتمام گازوییل یارانهای 150 تومانی قابل مصرف بود بیشتر از نیاز خودروهای دیزلی بود، این امکان را برای سودجویان فراهم میکرد که به راحتی به قاچاق گازوییل بپردازند.علاوه بر اختلاف قیمت گازوئیل عرضه شده در کشورهای همسایه ایران نسبت به نرخ عرضه داخلی که گاهی برای هر لیتر به حدود 2500 تومان هم میرسد، افزایش قیمت ارز در ایران نیز سبب شده است که قاچاق این فرآورده برای قاچاقچیان سوخت جذابیت بیشتری داشته باشد.به گزارش ایسنا، به همین دلیل برای جلوگیری از خروج غیرقانونی گازوییل از کشور اجازه برداشت گازوییل 350 تومانی خودروهای دیزلی طبق مصوبه سازمان هدفمندی یارانهها از مهرماه کاهش یافت.البته به گفته سید ناصر سجادی- قائم مقام شرکت ملی فرآوردهای نفتی ایران- این کاهش اجازه برداشت به معنی کاهش محدودیت در مصرف نیست و دارندگان خودروهای گازوییلی در صورت نیاز میتوانند از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند.وی با اشاره به این که نیمی از خودروها دیزلی کمتر از رقم پیشبینی شده از گازوییل 350 تومانی استفاده میکردند، خاطرنشان کرد که کاهش اجازه برداشت گازوئیل خودروهای دیزلی بسیار محدود اعمال شده است.*تعیین فاصله زمانی برای سوختگیری خودروهای گازوئیلییکی دیگر از راهکارهای کاهش قاچاق گازوییل که از ماه پیش اجرایی شد تعیین فاصله زمانی برای سوختگیری این نوع خودروها است. پیش از این هر خودروی دیزلی میتوانست در روز سه بار بدون فاصله از هم سوختگیری کند که این امر موجب شده بود علاوه بر ازدحام در برخی از جایگاهها سوخت و اتمام گازوییل آن جایگاه در کمترین زمان، زمینه مساعد برای قاچاق این فرآورده را فراهم کند.اما اکنون با تصمیم مسوولان خودروهای دیزلی در سه نوبت و با فاصله زمانی حداقل 8 ساعت بتوانند سوختگیری کنند. این گونه خودرو دیزلی مورد نظر تنها برای طی کردن مسیر تعیین شده در باک خود سوخت خواهد داشت و از قاچاق گازوییل جلوگیری میشود. البته در هر نوبت عرضه سوخت به خودرو دیزلی امکان پیمایش هزار کیلومتر مسافت وجود دارد.به گفته سجادی با اجرای این تصمیم توزیع گازوئیل نظم بیشتری گرفته است و هم دارندگان خودروهای دیزلی و هم جایگاه داران از تعیین فاصله زمانی برای سوختگیری خودروهای گازوئیلی راضی هستند.*عرضه فرآورده نفتی در استانهای مرزی طبق جداول خاصقائم مقام شرکت ملی فرآوردههای نفتی ایران همچنین از اجرای تدابیری توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کنترلهای بیشتری بر عرضه سوخت در استانهای مرزی کشور خبر داد و گفت: فرآورده نفتی در استانهای مرزی نیز طبق جداول خاصی عرضه میشود.
*انجام مطالعات میدانی برای تغییر در کلاسبندی خودروهای دیزلیهمچنین علی ربیعی معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با رد اجرای کلاسبندی جدید خودروهای دیزلی گفت: در حال حاضر تغییری در کلاسبندی خودروهای دیزلی انجام نشده است و تنها مطالعات میدانی برای تغییر این کلاسبندی در حال انجام است.او در مورد علت تغییر در کلاسبندی خودروهای دیزلی گفت: با توجه به این که خودروسازان داخلی بایدهر ساله حجم مصرف سوخت خودروهای تولید شده را کاهشدهند، تغییر در گروهبندی خودروهای دیزلی که مربوط به چند سال پیش است ضروریست.وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تعداد گروههای خودروهای دیزلی کاهش یابد گفت: در حال حاضر خودروهای دیزلی به 20 گروه تقسیم میشود و مشخص نیست که این گروه در آینده کاهش یا افزایش میابد. در واقع این موضوع با تکمیل مطالعات مشخص میشود.به گفته معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تغییر کلاسبندی خودروهای دیزلی جهت بهبود شرایط و کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی است و قرار نیست تغییر آنچنانی در این زمینه اتفاق بیافتد و از این بابت جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.کار مطالعاتی برای تغییر کلاسبندی خودروهای دیزلی توسط کارگروهی متشکل از ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، وزارت خانههای نفت، کشور و راه و شهرسازی و سایر سازمانها و نهادهای مربط با این موضوع در حال انجام است.