سانگ يانگ موتور، كوچكترين خودروساز كره جنوبي در سال 1390 بالغ بر 682 دستگاه از خودروهاي خود را وارد بازار ايران كرد.

به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرك ايران در سال گذشته 682 دستگاه انواع خودروهاي شركت كرهاي سانگ يانگ به ارزش حدود 10 ميليون دلار وارد بازار ايران شد. خودروهاي وارداتي سانگ يانگ شامل مدلهاي كايرون، ركستون، اكتيون و روديوس ميشوند. كليه اين خودروها از طريق امارات وارد بازار ايران شدند.

بزرگترين محموله واردات خودروهاي سانگ يانگ به ايران به تعداد 200 دستگاه و به ارزش 2.5 ميليون دلار مربوط به اسفند ماه سال گذشته ميشود. انواع خودروهاي سانگ يانگ در بازار ايران با قيمتي بيش از 45 ميليون تومان به فروش ميروند.
سانگ يانگ چهارمين خودروساز كره جنوبي و در واقع كوچكترين خودروساز فعال در اين كشور به شمار ميرود. در فوريه سال 2011 شركت خودروسازي هندي ماهيندرا&ماهيندرا 70 درصد از سهام شركت سانگ يانگ را خريداري كرد. شركت سانگ يانگ در بازار ايران بيشتر با نام خودرويي مانند موسو شناخته ميشود.

هر سه شركت خودروسازي كرهاي سانگ يانگ، كيا و هيونداي در بازار خودروهاي خارجي ايران سهم دارند. كره جنوبي بزرگترين صادركننده خودرو به ايران محسوب ميشود.
به گزارش ايسنا، به تازگي سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش واردات كليه خودروهاي خارجي به كشور به جز 9 مدل بنز را ممنوع اعلام كرد. هرچند مديركل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد كه فهرست اعلام شده اين سازمان در مورد خودروهاي مجاز وارداتي موقت است و طي يك ماه آينده خودروهاي جديد به اين ليست اضافه ميشوند.