دلالان دست به کار شدند
حواله خودروی فوتبالیستها چقدر قیمت خورد؟


به گفته برخی فعالان بازار، افرادی با مراجعه به واردکنندگان خودرو پیشنهاد فروش حواله (امتیاز) واردات خودروی اختصاص یافته به فوتبالیستها را ارائه میکنند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، حدود یک ماه پیش با صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی، رییس جمهوری مبلغ 50 میلیون تومان پول نقد به همراه مجوز واردات یک خودروی خارجی خارج از شمول مقررات مربوطه را به هر یک از اعضای این تیم هدیه کرد.
تخصیص این هدیه در حالی بود که به گفته فعالان بازار خودرو، واردات یک دستگاه خودروی گران قیمت خارجی برای هر یک از فوتبالیستها حداقل یک میلیارد تومان سود در بر خواهد داشت.
در این شرایط اخیرا افرادی با مراجعه به واردکنندگان خودرو، پیشنهاد فروش حواله (امتیاز) واردات خودروی فوتبالیستها را به آنها ارائه کردهاند.
یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه به ایسنا میگوید: روز گذشته فردی به شرکت مراجعه و پیشنهاد کرد که امتیاز واردات یک خودرو خارج از شمول مقررات را به قیمت 400 میلیون تومان به ما بفروشد.
وی با بیان اینکه این امتیاز مربوط به مجوزی است که به فوتبالیستها برای واردات خودرو خارج از شمول مقررات داده شده است، خاطرنشان میکند: به دلیل پایان کار دولت فعلی و با توجه به احتمال تغییر مجوز در دولت آینده، با وجود سود میلیاردی مربوطه از خرید این حواله صرف نظر کردیم.
به گفته این واردکننده خودرو، هستند دلالان و واسطههایی که در حوزه واردات خودرو فعال بوده و حاضرند این مجوزها را خریداری و خودروی مدنظر خود را وارد کنند.
خرید و فروش امتیاز واردات خودروی فوتبالیستها در حالی است که طبق قانون ورود هر خودروی خارجی به کشور باید در چارچوب مقررات مربوطه از جمله داشتن نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ایران صورت گیرد اما فوتبالیستها با مجوز صادر شده میتوانند خارج از شمول این مقررات هر خودروی دلخواه مانند فراری، لامبورگینی و رولز رویس را وارد کنند.
با توجه به آنکه خودروهایی که اینگونه وارد کشور میشوند تک بوده و نمونه مشابه آنها در داخل کشور وجود ندارد دارای ارزش بسیاری برای خریداران خواهند بود بهگونهای که به گفته فعالان بازار خودرو، چنین خودروهایی در صورت واردات با توجه به تک بودن آنها در کشور ارزشی بین سه تا پنج میلیارد تومان خواهند داشت.
در این شرایط فوتبالیستها برای کسب حداکثر سود از واردات خودرو باید گران قیمتترین خودروها را وارد کشور کنند. هماکنون قیمت روز خودروهایی چون فراری و لامبورگینی با توجه به مدلهای مختلف آن بین 160 تا 250 هزار یورو است بنابراین با توجه به تعرفه و همچنین با احتساب نرخ ارز، هزینه واردات این خودروها حدودا بین یک تا یک میلیارد و 700 میلیون تومان و قیمت فروش آنها بین سه تا پنج میلیارد تومان است.