مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایرنا، این شرکت بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مشهد مبنی بر گرانفروشی ، اخذ وجه اضافی برای پارک خودرو و فروش کارت به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

بر این اساس با توجه به قیمت مصوب برای پارک خودروها بعنوان پارکینگ روباز و میزان مدت توقف خودروها پس از انجام تحقیقات لازم ،تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد و تعزیرات با توجه به مستندات موجود در پرونده اقدام به صدور رای کرد.

بر این اساس مدیر این شرکت متخلف به پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد.