به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، احمد نعمت بخش اظهار کرد: به دنبال برخی اظهارات صورت گرفته مبنی بر کاهش قیمت رسمی خودروها، مردم خرید این محصول را متوقف کردهاند.

وی با بیان اینکه در آستانه سال نو بسیاری از مردم با وجود نیاز به خودرو، خرید خود را به پس از کاهش قیمتها موکول کردهاند، خاطرنشان کرد: با شرایط ایجاد شده در روزهای اخیر گردش نقدینگی در سیستم مالی خودروسازان متوقف شده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: با توقف خرید خودرو از سوی مردم و کاهش ورود نقدینگی به سیستم مالی خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعهسازان نیز متوقف شده است. با ادامه یافتن این وضعیت تیراژ تولید قطعات کاهش یافته و به دنبال آن با کمتر شدن میزان تولید خودرو باز هم شاهد افزایش قیمت این محصول خواهیم بود.
وی افزود: این در حالی است که تصور شکل گرفته در زمینه کاهش قیمت رسمی خودروها کاملا نادرست بوده و قیمتها به هیچ وجه کاهش نخواهد یافت زیرا قرار نیست خودروسازان محصولاتشان را با ضرر و زیان بفروشند.
نعمتبخش تصریح کرد: بنابراین از مردم میخواهیم با توجه به دلایل ذکر شده نسبت به تامین خودروهای مدنظر خود با قیمتهای فعلی اقدام کرده و در انتظار کاهش قیمتها نباشند.