رئیس شورای رقابت از ارائه درخواست خودروسازان برای محاسبه مجدد قیمت خودروها بر اساس نرخ تورم جدید خبر داد و گفت: این درخواست در جلسه هفته جاری شورا بررسی خواهد شد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، جمشید پژویان اظهار داشت: درخواستی برای قیمتگذاری جدید خودروها از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شده که البته هنوز در جلسه اصلی شورا مطرح نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمتگذاری خودروها تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: ما در قیمتها تجدیدنظر نمیکنیم، بلکه شورا در این مورد در صورت لزوم، مصوبه جدیدی را صادر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت تأکید کرد: درخواست خودروسازان برای قیمتگذاری جدید خودروها در کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت در حالی بررسی است که در جلسه آینده شورای رقابت مطرح خواهد شد.


* بررسی تخلف خودروسازان در شورای رقابت
رئیس شورای رقابت در مورد تأخیر در قیمتگذاری جدید برخی خودروها با وجود تعیین نرخ تورم آنها نیز گفت: این تخلفی است که از سوی خودروسازان صورت میگیرد و امیدواریم که شورای رقابت برای حل آن تصمیمگیری کند.
وی تأکید کرد: اگر خودروسازان مطابق دستورالعمل شورای رقابت عمل نکنند، این شورا در مورد تخلف آنها تصمیمگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر خودروسازی از ارائه اطلاعات لازم جهت تعیین نرخ تورم خودداری کند، این اقدام تخلف محسوب میشود و در این خصوص در جلسه هفته جاری شورا، تصمیمگیری خواهیم کرد.
دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین شده و اطلاعات لازم برای تعیین قیمت خودرو نیز پس از اخذ از خودروسازان، جهت تعیین نرخ تورم به بانک مرکزی ارائه میشود. در نهایت، خودروساز باید بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، قیمت جدید خودرو را محاسبه و اعمال کند، بانک مرکزی اخیرا نرخ تورم برخی خودروهای لوکس را اعلام کرده اما ظاهرا هنوز اعمال نشده است.‬


* تعداد حاضران در جلسه قبلی شورا به حد نصاب نرسید
پژویان در ادامه با بیان اینکه هفته گذشته جلسه شورای رقابت به دلیل نرسیدن اعضا به حد نصاب تشکیل نشد، گفت: هفته قبل از آن نیز جلسه شورای رقابت تشکیل شد ولی فقط حدود 10 دقیقه، تعداد اعضا در حد نصاب قرار داشت.
وی تصریح کرد: وزیر مسکن و شهرسازی، عضو شورای رقابت است و علاوه بر این، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز یکی دیگر از اعضای شورا است که برای برگزاری جلسات باید وقت را با آنها تنظیم کنیم و امیدواریم از هفته جاری مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.
پژویان در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است تغییری در اعضای شورای رقابت ایجاد شود نیز گفت: خیر، تغییری نخواهیم داشت، مگر اینکه یکی از اعضای شورا استعفا دهد.
وی افزود: در زمینه قیمتگذاری خودروها، شورای رقابت وظیفه خود را انجام داده و دستورالعمل قیمتگذاری نیز برای تعیین قیمت بر مبنای شاخصهای بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد تدوین شده است.