خودروسازان و معمای قیمت خودرو

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی به بررسی وضعیت خودروسازان و معمای قیمت خودرو پرداخت.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، روح الله بیگی ئیلانلو طی یادداشتی به بررسی وضعیت خودرو سازان و معمای قیمت خودرو پرداخت که مشروح آن به شرح زیر است:

صنایع خودروسازی کشور به جهت پوشش حجم قابل توجه از نیروی کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم و همچنین به دلیل تامین بخش بزرگی ازنیازهای مردم ونیاز صادرات محدود مورد حمایت دولتها بوده اند.

ازطرفی بحث قیمت مناسب خودرو نیز همیشه مورد توجه بوده است .فلذا لازم است قیمت گذاری خودرو و حمایت از خودروسازان و توانمند سازی صنایع خودروسازی در هر برنامه ای بصورت یکجا دیده شوند.

بی شک بهبود وضعیت خودروسازان و ایجاد شرایط رقابتی خودبخود باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمتها خواهد شد. یجاد تناسب بین قیمت خودرو ،هزینه ها و سود منطقی و انتظارات قیمتی مردم بسیار ضروری است را که موفقیت خودروسازان یا عدم موفقیتشان، کل کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

افزایش هزینه های خودروسازان بخشی مربوط به افزایش قیمتهای مواد اولیه و سایر هزینه های ناشی از نوسانات ارزی است وبخش دیگر مربوط به ضعف برنامه ریزی و مدیریت در صنایع خودروسازی و کل اقتصاد کشور و بخش اساسی دیگر مربوط فشارها و هزینه های تکلیفی دولت می باشد.

ساخت کارخانه در یک کشور یا استان که توجیه اقتصادی ندارد، تحت فشار دولت صورت می گیرد باعث کاهش سود آوری و زیان دهی واحدهای خودروسازی می شود. فشار در جهت جذب نیروهای جدید درشرایطی که تولید به سمت اتوماسیون و رباتیک حرکت می نماید، باعث کاهش بهره وری و افزایش هزینه ها ست.

بدون تردید نیروهای جدید بایستی در پروژه ها و خطوط تولید جدید با توجیه اقتصادی مناسب جذب شوند.

رویکردهای غیر واقع بینانه باعث شده است خودروهای ملی مورد پرده برداری قرار بگیرند. اما در تحریم ها تمام ملی نبودن آنها ثابت شود. یا اینکه خودروسازان بعنوان حیاط خلوت دولت فرض شده و فشارهای مختلف مالی و نیروی انسانی به آنها وارد شود.

لازم است دولت جدید ضمن انتخاب رویکرد منطقی و عالمانه به حمایت از خودروسازان بپردازد و این حمایت می تواند انتخاب مدیران مستقل و توانمند و یا کاهش منطقی تعرفه های واردات در جهت ایجاد رقابت و یا عدم دخالت و فشارهای تکلیفی باشد. نهایتا این که قیمت گذاری از طریق شورای رقابت زمانی می تواند موثر باشد که فشار هزینه ها و تنگناها باعث کاهش تولید نشود و برای تولید توجیه اقتصادی مقبولی وجود داشته باشد.

به عبارتی حمایت منطقی از خودروسازان به معنی افزایش قیمتها نیست بلکه سازو کاری است در جهت افزایش تعداد تولید با کیفیت و نهایتا کاهش هزینه ها و قیمتها در جهت رفاه حال خودروسازان وخریداران خودرو.