پیشنهاد معاون آتشنشانی تهران
خودروهای فاقد کپسول جریمه شوند


آرزویی که پس از چندین سال به وقوع پیوست؛ اولین جملهای است که معاون آتشنشانی پایتخت در واکنش به ابلاغ مصوبه اجباریشدن نصب کپسول اطفای حریق روی خودروهای تولید جدید میگوید و معتقد است که این مصوبه باید در دستور کار مراکز معاینه فنی خودروها نیز قرار بگیرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محمود قدیری در این باره گفت: متاسفانه درگذشته شاهد این بودیم بسیاری از حوادثی که در پی وقوع حریق در خودروها رخ میداد، سبب مرگ یا واردشدن خسارات جبرانناپذیری به شهروندان میشد که نصب یک کپسول آتشنشانی در خودرو گاه میتوانست از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه قطعا اگر خودروها مجهز به خاموشکننده باشند، ضریب امنیت جانی سرنشینان افزایش مییابد، اظهارکرد: این موضوع تنها مربوط به سرنشینان همان خودرو نمیشود، بلکه در صورت بروز حادثه میتوان از خاموشکننده نصب شده در دیگر خودروها نیز برای اطفای حریق استفاده کرد.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مالکان خودروها خواست که حتما نسبت به نصب خاموشکنندهها روی خودروهای خود اقدام کنند و افزود: چندین حریق خودرویی دلخراش طی سالیان اخیر تنها در پایتخت داشتیم که وجود خاموشکننده در خودروها قطعا میتوانست از شدت تلفات آن بکاهد.
قدیری با اشاره به اجرای این طرح افزود: نکته اساسی که در ابلاغ و اجرای این مصوبه دیده میشود، نیازمندی آن به الزام خودروسازان به نصب این تجهیزات روی خودروهاست که واقعا امیدواریم خودروسازان به آن تمکین کنند و برای اجرانکردن آن، بهانههای مختلف نتراشند.
وی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح، پیشنیازهای دیگری دارد، گفت: خاموشکنندهها باید سالانه و در بازههای زمانی مشخص مورد بازدید قرار گرفته و شارژ شوند و شرکتهای ارائه دهنده این خدمات نیز باید ظرفیتهای خود به منظور سرویسدهی بهتر و سریعتر را هم افزایش دهند.
مراکز معاینه فنی در بحث نصب کپسولهای آتشنشانی در خودروها وارد شوند
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران همچنین پیشنهاد داد که الزام خودروها به نصب تجهیزات خاموشکننده در دستور کار مراکز معاینه فنی نیز قرار گیرد و از این طریق یکی از شرطهای صدور برگه معاینه فنی، نصب و سالمبودن کپسولهای آتشنشانی باشد.
خودروهای فاقد کپسول جریمه شوند
قدیری همچنین با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند تدوین آییننامهها و مقررات تکمیلی و متمم است، افزود: به نظر میرسد که حتی میتوان پلیس راهور، خودروهای تولید سال 92 و پس از آن را که فاقد کپسول آتشنشانی هستند، جریمه کند تا از این طریق بتوان مردم را نسبت به فرهنگ ایمنیشان حساس کرد.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ این مصوبه، سطح تقاضا و به تبع آن عرضه را افزایش خواهد داد، خاطرنشان کرد: ممکن است با تولید انبوه، کیفیت این کپسولها کاهش پیدا کند که در همین راستا از موسسه استاندارد میخواهیم نظارت خود روی تولید این کپسولها را تشدید کند و توجه داشته باشد که کپسولها شرایط لازم را داشته باشند.
آمادگی آتشنشانی برای آموزش کار با کپسولها به شهروندان
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران همچنین چگونگی کار با کپسولهای اطفای حریق را نیز امری مهم برشمرد و افزود: قطعا باید شهروندان و به ویژه رانندگان، نحوه کار با این کپسولها را یاد بگیرند تا بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، بهترین نتیجه را داشته باشند.
به گزارش ایسنا، قدیری افزود: در همین راستا سازمان آتشنشانی پایتخت این آمادگی را دارد که نحوه کار با خاموشکنندهها را به شکل رایگان به متقاضیان آموزش دهند و برای این امر تنها لازم است افراد به ایستگاههای 100گانه آتشنشانی در نقاط مختلف پایتخت مراجعه کنند.
به گفته وی، آتشنشانیها نیز با ابلاغ این مصوبه تا حد زیادی ذینفع خواهد شد، چرا که این طرح سبب کاهش ماموریتهای آتشنشانی نیز میشود.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره چگونگی شارژ و بازبینی مجدد خاموشکنندهها نیز گفت: شارژ این کپسولها توسط بخش خصوصی انجام میشود و آتشنشانی هیچگونه مسئولیتی در قبال شارژ آن ندارد، اما با این وجود آتشنشانی پایتخت سالانه بین 20 تا 30 هزار کپسول را به شکل رایگان میان شهروندان توزیع میکند.
قدیری با بیان اینکه عمده مواد تشکیلدهنده و سازنده کپسولهای آتشنشانی داخل کشور تولید میشود، گفت: بنابراین به نظر نمیرسد که در تولید و شارژ مجدد آن مشکلی پیش رو وجود داشته باشد، اما با این وجود سازمان آتشنشانی این آمادگی را دارد که با شرکتهای سازنده کپسول آتشنشانی نیز در بحث ساخت، مشورتهایی را ارائه کند.
نصبکنندگان کپسول تشویق شوند
وی از مسئولان خواست به منظور تشویق شهروندان برای نصب کپسولهای خاموشکننده در خودروهای خود، سیاستهای تشویقی را در دستور کار خود قرار دهند و پس از آن به سمت الزام حرکت کنیم.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره اندازه و محل قرار گرفتن مناسب این کپسولها نیز اظهارکرد: پیشنهاد ما این است که برای خودروهای سواری از خاموشکننده چهار کیلوگرمی استفاده شود و رانندگان آن را در قسمت صندوق عقب خودروی خود قرار دهند.
قدیری با بیان اینکه خاموشکنندههای کوچک جوابگوی اطفای حریق نیستند، اظهارکرد: برای خودروهای بزرگتر نیز خاموشکنندههای شش کیلوگرمی پیشنهاد میشود که این مقدارها بسته به مهارت افراد در کار با این کپسولها متفاوت است.
وی با بیان اینکه ابلاغ و اجرای این مصوبه از آرزوهای ما بود که بعد از چندین سال محقق شد، خاطرنشان کرد: جا دارد که از موسسه استاندارد و دولت به خاطر ارائه پیشنهاد و ابلاغ این مصوبه تشکر کنیم.