خودرو را قبل از خرید، تست کنید!


مصرفکنندگان ایرانی این امکان را خواهند یافت که پیش از خرید هر خودرویی از خودروسازان و شرکتهای واردکننده، ابتدا با آن رانندگی و خودرو را تست کنند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در کشور است.
در این دستورالعمل، شرایط و الزامات فعالیت خودروسازان و واردکنندگان خودروهای وارداتی، نمایندگیهای عرضه خودروهای داخلی و وارداتی و نحوه ارزیابی عملکرد آنها مشخص شده است.
یکی از مباحث پیشبینی شده در این دستورالعمل، فراهم کردن امکان تست خودروها پیش از خرید است بهگونهای که مصرفکنندگان میتوانند پیش از خرید هر خودرویی، نمونه موجود از آن خودرو در نمایندگیهای فروش را روشن کرده و در محدوده معینی با آن رانندگی و خودرو را تست کنند.
البته در حالی قرار است امکان تست خودرو پیش از خرید برای مصرفکنندگان ایرانی فراهم شود که در کشورهای دیگر سالها است که این امکان وجود دارد بهگونهای که خریداران در کشورهای توسعه یافته میتوانند پس از حضور در محل فروش، هر خودرویی را انتخاب، با آن رانندگی و تنها پس از داشتن رضایت کامل نسبت به خرید آن اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، با این حال تخلفات عدیده خودروسازان و واردکنندگان در زمینه نحوه فروش این محصولات به خریداران موجب شده تا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر تدوین استانداردهای عرضه و فروش خودرو بیفتند.
براساس این استانداردها، نمایندگی فروش خودرو موظف است از هر خودرو، یک مدل را در محل نمایندگی در معرض دید عموم قرار دهد. در این زمینه استاندارد میزان شدت نور در فضای نمایندگیها تعریف شده تا مشتری هنگام خرید، دید کاملی نسبت به خودروی مورد نظر داشته باشد.
براساس اخبار به دست آمده، تا پایان سال جاری دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده و برای تصویب نهایی و اجرا به هیات دولت ارائه خواهد شد.
دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو، در چارچوب آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اجرایی خواهد شد.