خودرو محور تبلیغات تلویزیونی!


در یک سال اخیر خودرو تبدیل به جایزه محوری شده که صاحبان کالا و خدمات در تبلیغات تلویزیونی خود وعده هدیه آنرا به مشتریان میدهند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، صاحبان کالا و خدمات در تبلیغات خود با وعده هدایا و جوایز مختلف سعی در جذب بیشتر مشتریان دارند.
این جوایز در گذشته از سفرهای زیارتی تا یک چمدان پر از پول، آپارتمان و خودرو را شامل میشد اما در یک سال اخیر حجم تبلیغاتی که تنها خودرو را به عنوان جایزه ویژه خود به مشتریان وعده میدهند، افزایش یافته است.
به عنوان مثال یکی از صنایع غذایی در تبلیغات تلویزیونی خود به مشتریانش وعده هدیه یک دستگاه خودروی چینی وولیکس را میدهد. البته یک شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی سخاوتمندانهتر عمل کرده و قشقاوی هدیه میدهد.
شرکت دیگری نیز در تبلیغات تلویزیونیاش مدعی هدیه یک خودروی خاص به مشتریان برگزیدهاش شده که شاید منظور از این خودروی خاص، خودروهایی است که تعدادشان در داخل کشور انگشت شمار بوده و به طور موردی وارد میشوند.
غیر از موارد ذکر شده، برنامههای صدا و سیما سرشار از تبلیغاتی است که وعده هدیه خودرو را به مصرفکنندگان میدهند. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که افزایش شدید قیمت خودرو در یک سال اخیر این محصول را به کالایی لوکس تبدیل کرده که ارزش آن در میان خانوادهها افزایش یافته است.
در این زمینه داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران به ایسنا میگوید: خودرو کالای مورد علاقه تمام افراد یک خانواده از سنین نوجوانی تا کهنسالی است.
وی ادامه میدهد: خودرو کالایی است که مشتریان ایرانی حساسیت خاصی نسبت به آن دارند بهگونهای که اهمیتی که خودرو و قیمت آن نزد مصرفکنندگان دارد، کالاهای دیگری چون شیر و گوشت ندارند.
میرخانی رشتی معتقد است در شرایطی که تولید خودرو در کشور به شدت کاهش و قیمت آن نیز افزایش یافته است، با توجه به نگاه خاص خانوادهها به این محصول، خودرو به کالای ارزندهای برای تبلیغ در تبلیغات تلویزیونی تبدیل شده است.