مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


به گزارش پارس تیونینگ به نقل ازجام نیوز، با اعلام قیمتهای رسمی خودرو انتظار میرفت که قیمت خودروها کاهش یابد، اما ظاهراً افزایش قیمت خودرو به قیمت های غیر رسمی قبلی رسمیت بخشید.

تداوم این روند به این معنی است که قیمتهای رسمی دنباله رو قیمتهای غیر رسمی است وهرگز نمی تواند بازار سیاه خودرو را کنترل کند.
با وجود اینکه قیمتهای رسمی خودرو سعی دارند خود را به قیمت بازار آزاد نزدیک کنند، اما قیمتهای رسمی همچنان فاصله قیمتی خود را با قیمتهای رسمی جدید حفظ کرده اند!
برپایه این گزارش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمت جدید از سوی خودروسازان و سازمان حمایت، با روند افزایشی همراه شد و برخی خودروها قیمت آنها یک تا 4 میلیون افزایش رفت.
در همین حال رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به خودروسازان هشدار داد، در صورتی که نسبت به کاهش قیمتهای رسمی محصولات خود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
سیدمحمد جعفری اظهار داشت: متأسفانه برخلاف وعدههای داده شده برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، خودروسازان قیمت محصولات خود را به طور میانگین 50 درصد افزایش داده و به قیمتهای بازار رسانده بودند.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد، قیمتهای جدید خودروسازان تنها پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که قیمت تجاری خودروها باید حدفاصل قیمت محاسباتی و بازار تعیین شود و مطمئناً این حد فاصل نباید تنها پنج درصد زیر قیمت بازار باشد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادامه داد: پیش از این بارها هشدار داده بودیم که اختیار قیمتگذاری خودرو نباید به خودروسازان واگذار شود، اما متأسفانه در مصوبه جدید این اتفاق افتاد. برخی خودروسازان با آگاهی از این مصوبه از چند هفته پیش عرضه خودرو را متوقف کردند تا با رشد بیش از حد و غیرواقعی قیمتها در بازار آزاد بتوانند قیمت رسمی محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند. وی افزود: برخی خودروسازان با این نحوه تعیین قیمت نشان دادند، به هیچ وجه به حقوق مصرفکنندگان احترام نگذاشته و تنها به فکر کسب سودهای بالا و غیرواقعی هستند.
جعفری با بیان اینکه در صورتی که خودروسازان قیمتهای جدید را کاهش ندهند، به عنوان مدافع حقوق مصرفکنندگان با آنها برخورد خواهیم کرد، تصریح کرد: از مصرفکنندگان میخواهیم فعلاً از خرید خودرو خودداری کنند تا خودروسازان مجبور به کاهش قیمتها شوند.