مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

درخواست نعمت بخش از قوه قضاییهاحمد نعمت بخش ضمن مخاطب قرار دادن مراجع قضایی کشور درباره تصمیم اتخاذ شده از سوی پلیس راهور اظهار داشت: رودربایستی راکناربگذارید وملاحظه پلیس راهور ناجا را نکنید، پلیس راهور همان قدر ازحقوق شهروندی برخوردار است که من شهروند نیز برخوردارم، همه باید به یک چشم نگاه شوند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، پنج شنبه گذشته رسانه های کشور به نقل از سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور گزارش کردند؛ شماره گذاری اسکانیا از اول بهمن متوقف شده است.

پیش از این سردار مومنی، رییس پلیس راهور با اشاره به حادثه تصادف جاده قم گفته بود: قطعا داشتن یک برگه استاندارد از سوی شرکت اسکانیا نمی تواند از سوانح و حوادث پیشگیری کند و برگه استاندارد، کف استاندارد است نه سقف آن.
در همین حال احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ضمن انتقاد از نگاه پلیس راهور به گواهی موسسه استاندارد، تصمیم نیروی انتظامی در خصوص توقف شماره گذاری محصولات عقاب را زیر سوال برده و از پلیس راهور می خواهد که به شرکت عقاب اجازه دهد که به فعالیت خودش ادامه دهد ومطمئن باشد که شرکت اعتبار وآبرویش را بیشتر از پلیس دوست دارد.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه کسانی که خودروهای ساخت داخل را فاقد استاندارد می دانند و یا گواهی موسسه استاندارد را کم اهمیت تلقی می کنند به صنعت کشور کم لطفی دارند، گفت: باید ریشه یابی کرد تا منظورشان راازبیان این جملات بفهمیم شاید قصد کمک به واردات خودرو وشاید هم رسیدن به منافع بیشتر باشد، قصد متهم کردن کسی را ندارم. تمام خودروهای داخلی کشور براساس استانداردهای 55 گانه اروپا تولیدمی شوند. ما استانداردهای 55گانه اروپا راکه شامل استانداردهای ایمنی محیط زیستی نیز می شود جزو استانداردهای اجباری کشور تلقی می کنیم و تمام اتوبوس ها، مینی بوس ها و کامیون ها و سواری ها براساس همین استانداردها تولید می شوند و سازمان ملی استاندارد بعنوان مرجع اصلی تشخیص اینکار نظارت مستمر بر تولید در کارخانجات دارد واگرمشکلی پیش آید اجازه شماره گذاری نمی دهد.
وزارت صنعت ومعدن و تجارت براساس دو نامه موسسه ملی استاندارد و سازمان محیط زیست به شماره گذاری راهنمای ورانندگی اجازه شماره گذاری خودرو را می دهد لذا تمام خودروهای ما استاندارد مربوطه را دارند.
احمد نعمت بخش ضمن مخاطب قرار دادن مراجع قضایی کشور درباره تصمیم اتخاذ شده از سوی پلیس راهور اظهار داشت: رودربایستی راکناربگذارید وملاحظه پلیس راهور ناجا را نکنید، پلیس راهور همان قدر ازحقوق شهروندی برخوردار است که من شهروند نیز برخوردارم ، همه باید به یک چشم نگاه شوند.
وی با اشاره به حاشیه سازی ها و مغفول ماندن گزارش کمیته رسیدگی به تصادف تهران– قم گفت: درخصوص تصادف دو دستگاه اسکانیا در جاده تهران– قم هنوزاتوبوس شعله ور بود که بلافاصله پلیس 50 درصد اتوبوس رامقصر شناخت ما بحث مان این است که درهیچ کجای دنیا اینطوری بدون محاکمه وبدون بررسی محکوم نمی کنند و مقصراعلام نمی شود.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه در چنده ماه گذشته با آبرو و اعتبار شرکت عقاب افشان بازی شده است تصریح کرد: خوشبختانه بعد از اینکه دولت سه وزیرکابینه راماموربررسی موضوع کرد و پس از20 الی 30 جلسه کارشناسی در سطوح مختلف گزارش خروجی هیچ اشاره ای به 50 درصد مقصرشدن اتوبوس مذکورنداشته است وعمدتا نقص فنی وپوسیدگی وترکیدگی لاستیک را گزارش کردند وجالب تراینکه کمسیون ایمنی راه ها به این هییت سه نفره کمک کردوباید گفت سرمنشا این گزارش ازکمسیون ایمنی راه ها آمده وخودراهور ناجا نیز(سردا رمومنی) که عضو کمسیون راه ها می باشد. بایدازسردارمومنی سوال شود که به چه منظوری هنوز بررسی تمام نشده 50 درصد تقیر رابه گردن اتوبوس می گذارید.
احمد نعمت بخش با اشاره به تناقض میان گزارش کمیسیون ایمنی راهها و بیانیه های پلیس راهور اضافه کرد: پلیس راهور نامه به شرکت خودرو اسکانیا داده است که باید سقف اتوبوسها تقویت شود، هیچ ارتباطی به پلیس راهور ندارد،سازمان ملی استاندارد مسئول اینکاراست واتفاقا درگزارش سه وزیر مامورشده توصیه به این شده که سازمان ملی استاندارد بیاید لاستیکها را ارتقا دهد وتوصیه هایی هم به شرکت مزبور داشته که شرکت خودروساز هم درحال انجام توصیه ها است، پس کسی دیگر حق نظر ندارد انجمن به وزارت صنعت ومعدن هم نامه داده که هرسازمان وارگان باید کار خودش راانجام دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی برخی تغییرات در اتوبوس توسط مالکان نظیر افزودن باک، یخچال وازهمه مهمتر استفاده از روکش صندلی- پرده ها وکفی سالن اتوبوس ازجنس مشمع و پارچه های آتش افزا را یادآور شد و گفت : مشخصا در تصادف دو خودروی مورد نظر، یکی از این اتوبوس ها چند وقت قبل تر از این حادثه در نایین تصادف شدیدی می کند که حدود 80 میلیون تومان خرج بازسازی می کند واین تغییر و بازسازی درخارج ازشبکه اسکانیا شکل گرفته است.
مطمئنا پس از تصادف شدید اولیه وتعمیرآن تغییراتی درسیم کشی برق شکل گرفته که استاندارد نیست راهکارهایی که تیم 3 نفره ارائه دادند وماهم اصرار به ان داریم وشرکت کننده هم درحال انجام عملیات است ازجمله تقویت رابط های شاسی با اتاق ونصب سیستم اطفاء حریق درقسمت برق خودرو- کسب استانداردR66 که درخصوص واژگونی اتوبوس می باشدو... سیستم مونتی پلکس هم دراتوبوس ها درحال نصب می باشد.
دبیر انجمن خودروسازان خطاب به مسولان نیروی انتظامی گفت: از پلیس راهور تقاضا می کنیم چیزی مازاد از درخواست کمسیون نداشته باشد و اجازه دهد شرکت به فعالیت خودش ادامه دهد ومطمئن باشد که شرکت اعتبار وآبرویش رابیشتر دوست دارد تا پلیس، پلیس اجازه دهد هرکسی کارخودش را انجام دهد.
احمد نعمت بخش در خاتمه افزود: من به مردم عزیز می گویم خیالتان از مسافرت با اتوبوس های اسکانیا راحت باشد زیرا که آنها دارای استاندارد هستند و یک یا دو تصادف دلیلی برای بی کیفیت بودن و عدم استاندارد آنها نیست.