معاون آموزشی و فرهنگ و ترافیک راهور تهران بزرگ از عدم کاهش ساعت اجرای طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سرهنگ جهانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در تشریح خبر فوق گفت: طرح ترافیک و طرح زوج و فرد بدون هیچ گونه تغییری کماکان در ایام ماه رمضان اجرا میشود.
وی در ادامه در خاتمه اظهار داشت: با توجه به آن که زمان اذان ساعتی بعد از اتمام ساعت طرح زوج و فرد و طرح ترافیک است شهروندان میتوانند بدون هیچ گونه دغدغهای به مقصد خود برسند که در همین راستا ساعت اجرای طرح زوج و فرد و طرح ترافیک به هیچ عنوان کاهش نمییابد.