دیروز در حالی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد که رییس شورای رقابت این موضوع را تکذیب و تعیین قیمت خودرو را همچنان جزو اختیارات شورا دانست.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، داستان از آنجا شروع شد که علی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 دیروز در گفتوگو با «ایسنا» عنوان کرد از این پس، شورای رقابت تعیینکننده دستورالعمل و فرمول قیمتگذاری خودرو به حساب میآید، اما تعیین قیمت نهایی خودروها بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
او گفته که در جلسه دو هفته پیش با رییس شورای رقابت، این موضوع به تایید رسیده و حتی ابلاغیه آن برای سازمان حمایت و وزارت صنعت و شورای رقابت نیز ارسال شده است.
اظهارات او به نوعی نشاندهنده محدود شدن اختیارات شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری خودرو و حتی به نوعی کنار رفتن آن از این ماجرا بود، حال آنکه به نظر نمیرسید شورای رقابت به این راحتیها از داستان قیمتگذاری حذف شده باشد.
با این حال اظهارات اخیر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» مبنی بر بازگشت قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت، احتمال کنار رفتن شورای رقابت از تعیین قیمت را قوت میداد و از سوی دیگر، پورمختار در گفتوگو با دنیای اقتصاد نیز گفتههایش را تکرار و صراحتا بر انتقال قیمتگذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت را تایید کرد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به قطعی بودن تصمیم اخیر در رابطه با تفکیک وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمتگذاری خودرو گفت که رییسجمهور، وزیر صنعت، سازمان حمایت و شورای رقابت همگی از این تفکیک وظیفه آگاه هستند.
پورمختار این تفکیک را بر اساس قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ماده ۵۸ بند ۵ مجاز دانسته و تاکید کرد که بر اساس این قانون وظیفه شورای رقابت فقط تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری یا تهیه فرمول است، اما طی چند ماه اخیر شورای رقابت به غیر از تهیه دستورالعمل، به محاسبه و اعلام قیمت هم پرداخته است.
او محاسبه قیمت توسط شورای رقابت را خارج شدن شورا از وظیفه قانونیاش عنوان و تاکید کرد که محاسبه قیمت نهایی خودرو وظیفه سازمان حمایت است نه شورای رقابت.
این نماینده مجلس همچنین در واکنش به اینکه شورای رقابت فرمول قیمتگذاری را تعیین کرده و با این شرایط، سازمان حمایت چگونه میخواهد کار را پیش ببرد، گفت که فرمول ارائه شده توسط شورای رقابت چند فاکتور دارد، مانند نرخ ارز، فولاد، آلومینیوم و... هزینه کارگران كه سازمان حمایت با بررسی دقیق این فاکتور میتواند قیمت را شفافتر تعیین کند.
پورمختار عقیده دارد که کار تعیین قیمت خودرو با ورود سازمان حمایت سر و سامان بهتری میگیرد و در نتیجه قیمتها با شفافیت بیشتری تعیین خواهد شد. به گفته رییس کمیسیون اصل ۹۰ ، سازمان حمایت و شورای رقابت باید بدون تداخل در وظیفه یکدیگر به کارشان در تعیین قیمت خودرو ادامه دهند، زیرا در شرایط فعلی نمیتوان هیچکدام از این دو سازمان را به نفع دیگری کنار گذاشت.
اظهارات پورمختار نشان میدهد که کمیسیون اصل ۹۰ میخواهد سازمان حمایت را بار دیگر وارد بحث قیمتگذاری خودرو کند تا به این واسطه قدرتی که از «سازمان» سلب شده بود بار دیگر به آن باز گردانده شود.
این در حالی است که جمشید پژویان رییس شورای رقابت نظر دیگری دارد و نه تنها اظهارات پورمختار مبنی بر ورود دوباره سازمان حمایت به قیمتگذاری را رد میکند، بلکه با صراحت میگوید تعیین قیمت خودرو همچنان در اختیار شورا است.
وی ضمن ابراز تعجب از اظهارات رییس کمیسیون اصل 90، وی را به اقدام فراقانونی متهم کرده و میگوید: بله بنده در جلسهای که آقای پورمختار از آن صحبت میکنند، حضور داشتم، اما نظر حاضران در جلسه را که بر بازگشت قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت تاکید داشت، تایید نکرده و نمیکنم.
پژویان تاکید میکند که تعیین قیمت خودرو همچنان در حیطه اختیارات شورای رقابت قرار دارد و سازمان حمایت نمیتواند دخالتی در این موضوع داشته باشد.
او میافزاید: شورای رقابت نهادی قانونی و فرا قوهای است و طبق قانون به قیمتگذاری خودرو ورود کرده، بنابراین رییس کمیسیون اصل 90 نمیتواند خود قانون را تغییر داده و بگوید سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت نهایی خودروها است.
رییس شورای رقابت ادامه میدهد: من از آقای پورمختار تعجب میکنم، چون قانونی را که ایشان و سایر نمایندگان مجلس به تصویب رسانده و به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، زیر سوال میبرد.
به گفته او، تغییر مرجع قیمتگذار خودرو اصلا بر عهده کمیسیون اصل 90 نیست که حالا آقای پورمختار از ورود سازمان حمایت به این موضوع صحبت به میان آورده است.
پژویان همچنین در واکنش به اینکه رییس کمیسیون اصل 90 عنوان کرده ورود دوباره سازمان حمایت به قیمتگذاری و محدود شدن اختیارات شورای رقابت، ابلاغ شده است، تاکید میکند: یک کاغذی شبیه صورتجلسه و بدون مهر و امضا برای ما فرستادهاند، در حالی که در آن جلسه اصلا صورتجلسهای تنظیم و تایید نشد که حالا در پی آن ابلاغیهای به دست شورا برسد. در آن جلسه من بودم و دو نفر از وزارت صنعت و آقای پورمختار و یک نماینده دیگر مجلس که همان جا اعلام کردم قیمتگذاری خودرو حق قانونی شورای رقابت است و مسوولان باید اجازه دهند شورا کارش را انجام بدهد.
اظهارات رییس کمیسیون اصل 90 و واکنش رییس شورای رقابت نشان میدهد دعوا بر سر قیمتگذاری خودرو همچنان ادامه دارد و سازمان حمایت اگرچه مستقیما اظهارنظر و ادعایی در این مورد ندارد، اما تلاشهایی برای بازگرداندن این سازمان به ماجرای قیمتگذاری خودرو در حال انجام است.
این در حالی است که هماكنون قیمت برخی خودروها هنوز نهایی نشده و در پیچ و خم اختلاف نظر خودروسازان و شورای رقابت گیر افتاده و این وسط مشتریان هستند که بلاتکلیف مانده اند.