دلالان در صدد شکار حواله خودرو ورزشکاران

با توجه به سود میلیاردی واردات خودرو با استفاده از مجوز اختصاص یافته به ورزشکاران، دلالان بازار خودرو برای خرید امتیاز واردات این خودروها فعال شدهاند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودر»، هنوز مدت زمان زیادی از هدیه رییسجمهوری به اعضای تیم ملی فوتبال برای واردات خودرو خارج از شمول مقررات فنی نگذشته که اخباری مبنی بر فعال شدن دلالان برای خرید حواله واردات این خودروها به گوش رسید.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، واردات خودرو از این طریق سود حداقل یک میلیارد تومانی برای واردکننده به دنبال خواهد داشت.
در این زمینه یک واردکننده خودرو با اشاره به سود سرشار این واردات میگوید: ما به دنبال خرید حواله واردات خودروی اختصاص یافته به والیبالیستها هستیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا حواله واردات خودروی فوتبالیستها را خریداری نمیکنید؟ میگوید: فوتبالیستها وضعیت مالی خوبی داشته و گرانفروشی میکنند اما والیبالیستها از بنیه مالی ضعیفتری برخوردار بوده و حواله خود را ارزانتر میفروشند.
به نقل از ایسنا، این وضعیت در حالی است که ورزشکاران نیز از مزاحمتهای ایجاد شده در این زمینه از سوی دلالان و واسطههای بازار خودرو و تماسهای گاه و بیگاه آنها ناراضی هستند.
یکی از اعضای تیم ملی والیبال میگوید: در یکی دو هفته اخیر افراد ناشناسی با من تماس گرفته و پیشنهاد خرید حواله واردات خودرو را ارائه کردهاند.
وی البته خاطرنشان میکند: این در حالی است که تاکنون به غیر از 50 میلیون تومان پول نقد و یک باب خانه مختص اعضای متاهل تیم ملی والیبال، قولی برای ارائه مجوز واردات خودرو به ما داده نشده است.
پیش از این نیز اعلام شده بود که افرادی با مراجعه به واردکنندگان خودرو، پیشنهاد فروش حواله (امتیاز) واردات خودروی اختصاص یافته به ورزشکاران به قیمت 400 میلیوت تومان را به آنها ارائه کردهاند.
در این وضعیت و در حالی که ارائه مجوز واردات خودرو به ورزشکاران بازار داغی را برای دلالان و واسطهها ایجاد کرده است یک کارشناس صنعت خودرو از این موضوع انتقاد میکند. شهرام آزادی معتقد است که در هیچ کجای دنیا برای تقدیر از ورزشکاران ملی، مجوز واردات خودرو خارج از شمول مقررات به آنها داده نمیشود.
وی میگوید: دولت میتوانست برای تقدیر از ورزشکاران ملی یک باب آپارتمان به آنها هدیه دهد. البته این موضوع برای دولت هزینه داشته و باید پول آپارتمانها را پرداخت میکرد اما در حال حاضر دولت هزینهای برای هدیه پرداختی به ورزشکاران نکرده و هزینه آن نه از جیب دولت بلکه از جیب عموم مردم بابت ارز خارج شده از کشور برای واردات خودروها، پرداخت میشود.
عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان میکند: این در حالی است که دولت میتوانست با اختصاص یک باب آپارتمان به ورزشکاران ملی، از تولید داخلی نیز حمایت کرده و موجب اشتغال کارگران ایرانی در حوزه ساخت و ساز شود.
این کارشناس صنعت خودرو البته از رانت ایجاد شده در بازار و فعال شدن دلالان برای خرید حواله واردات خودروی ورزشکاران انتقاد کرده و میگوید: به این ترتیب سود واقعی نصیب ورزشکاران ملی نیز نشده و تنها عدهای دلال از پولی که متعلق به مردم و بیتالمال است بهرهمند میشوند.
داغ شدن بازار خرید و فروش حواله واردات این خودروها در حالی است که اخیرا هیات دولت مصوب کرده که به هر یک از قهرمانان ورزشی مجوز واردات یک دستگاه خودرو خروج از شمول مقررات فنی برای یک بار در طول فعالیت ورزشی آنها، داده شود.