مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
دولت تصدی اش را کم کند

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت در مورد آزادسازی قیمت خودرو گفت: چنانچه دولت معتقد است صنعت خودرو انحصاری نیست باید زمینه برای رقابتپذیری فراهم شود، دولت تصدیاش را کم کند و در رقابت، قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش تعیین شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، حمیدرضا فولادگر، درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمتگذاری به شرکتهای خودروساز تاکید کرد: این به شرطی محقق میشود که قبول کنیم در این صحنه، رقابت وجود دارد یعنی اگر انحصار نیست باید رقابت باشد و اگر رقابت هست باید شرایط رقابت هم فراهم شود.
وی افزود: شرایط رقابت در صورتی ایجاد میشود که تصمیمگیریها انحصاری و تنها در دو مجموعه بزرگ خودروسازی نباشد، زمینه برای واردات خودرو فراهم باشد، شرکتهای خصوصی توان رشد بیشتری داشته باشند، ایران خودرو و سایپا واقعا خصوصی شوند و سیاستهای اصل 44 در صنعت خودرو به درستی اجرا شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: ما حرف آقای وزیر را قبول داریم به شرط اینکه زمینه رقابت فراهم شده باشد اتفاقا تاکید ما همیشه این بوده که تا ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود و خصوصیسازی واقعی صورت نگیرد مشکلات همچنان باقی است.
فولادگر در عین حال تاکید کرد: این را قبول نداریم که بگویم رقابت نیست، انحصار است و فقط دولت را قیمت تعیین کند اما در مقابل اینکه فکر کنیم رقابت کامل وجود دارد هم درست نیست بلکه در حال حاضر در شرایط بینابینی هستیم که باید آن را قبول کنیم و بعد تلاش کنیم که به سمت رقابتپذیری برویم.
وی درباره عملکرد شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو یادآور شد: شورا وارد قیمتگذاری شد اما عملا نتوانست به عنوان فصلالخطاب حرفش را به کرسی بنشاند ما هم قبول داشتیم که شرایط شبه انحصار است و شورای رقابت میتواند وارد شود اما رویه بگذارد نه اینکه قیمت موردی تعیین کند چرا که بیش از 90 درصد خودروها ما در دو گروه خودروسازی تولید میشوند و این شبه انحصار است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در پایان به ایسنا گفت: چنانچه دولت و وزیر صنعت معتقدند شرایط بازار خودرو انحصاری نیست رقابت وجود دارد باید زمینه را برای رقابت پذیری فراهم کنند به نحوی که واقعا رقابت ایجاد شود، دولت تصدی اش را در صنعت خودروسازی کم کند و اجازه دهد واقعا رقابت صورت گیرد و در رقابت قیمت،کیفیت و خدمات پس از فروش تعیین شود.