به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، سال 1389 وزیر صنایع دولت دهم از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خواست شرایط را برای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور فراهم کند. در آن زمان علی اکبر محرابیان اعلام کرد که سومین قطب خودروسازی ایران در سال 1390 متولد خواهد شد.
با این حال اگرچه در همان زمان اقدامات لازم برای اجرایی شدن این طرح صورت گرفت اما طولانی شدن روند کار و همچنین برخی مشکلات داخلی و خارجی ایجاد شده موجب متوقف شدن روند اجرایی آن شد.
حدود دو سال پیش مکان یابی ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور صورت گرفته و طرح توجیهی آن نیز تهیه شد با این حال سرمایهگذاران این طرح نتوانستند درباره ترکیب سرمایهگذاران و زمان آغاز روند اجرایی آن به توافق برسند.
از آن گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به دستور وزیر صنایع وقت ماموریت داشت در شکل گیری قطب سوم خودروسازی کشور مشارکت کند نیز عملا خود را از این کار کنار کشید.
در این شرایط مشخص نیست با روی کار آمدن دولت جدید مسوولان صنعتی آن چه رویکردی در برابر این طرح خواهند داشت؟ پرونده آن را از بایگانی خارج کرده و یا برای همیشه کنار خواهند گذاشت؟
این ابهامات در حالی است که کارشناسان معتقدند شکل گیری درست قطب جدید خودروسازی در کنار دو شرکت ایران خودرو و سایپا میتواند زمینه را برای رقابتیتر شدن بازار این محصولات و احقاق حقوق مصرفکنندگان فراهم کند.