رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری با انتقاد از اینکه در بروز سوانح رانندگی برای ناوگان عمومی جادهای، همیشه راننده مقصر اصلی است و به دیگر عوامل بروز حادثه توجهی نمیشود، از قدیمی بودن قوانین حمل و نقل و به روز نبودن آن گفت.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از فارس، احمدرضا عامری درباره نظارت بر شرکتهای تعاونی از نظر کیفیت خدمات، تصریح کرد: به تمام شرکتهای تعاونی تأکید شده است در این ایام نسبت به ارائه خدمات مطلوب بیشترین تلاش را داشته باشند ضمن آنکه ما نیز بر میزان خدمات آنها نظارت داریم.

وی تصریح کرد: البته رتبهبندی شرکتهای تعاونی نیز بر اساس رضایت مسافران و ارائه میزان خدمات مطلوب است، بنابراین شرکـتهای تعاونی تلاش میکنند برای دریافت رتبه برتر و کسب مسافر بیشتر، مطلوبترین و بیشترین خدمات را ارائه دهند.
* مشکلات اقتصادی رانندهها از دلایل بروز حادثه
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور درباره سوانح رانندگی ناوگان عمومی جادهای و تأثیر آن در رتبهبندی شرکتها، تصریح کرد: ناوگان اتوبوسی اغلب خودمالکی است بنابراین وقتی حادثهای برای اتوبوسی در جاده رخ میدهد، اولین کسی که ضربه میخورد مالک ناوگان است.
عامری اضافه کرد: در حادثه اولین کسی که سرمایه خود را از دست میدهد، راننده است، پس هیچ عقل سلیمی دارایی و جان خود را در معرض خطر قرار نمیدهد.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور اضافه کرد: ولی به هر حال تحمل و صبر انسانها حد و اندازهای دارد؛ رانندهای که پشت فرمان نشسته مثل بقیه با مشکلات زیادی مواجه است و همانند تمام مردم با این مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند بنابراین ممکن است بر اثر مشغولیات ذهنی وی، حادثهای رخ دهد.
وی تصریح کرد: وقتی قیمت یک اتوبوس 500 تا 700 میلیون تومان است و تسهیلات ارزانقیمتی برای خرید اتوبوس ارائه نمیشود، یک راننده برای خرید ناوگان یا باید این مقدار نقدینگی در دست داشته باشد و یا تسهیلات با نرخ سود بسیار بالا دریافت کند که در این صورت بازپرداخت آن بسیار مشکل خواهد بود و اغلب درگیریهای ذهنی راننده، به این سو میرود.
* جادههای غیر استاندارد و آسفالت نامرغوب یکی از عوامل بروز حادثه
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور اضافه کرد: همچنین شرایط آب و هوایی نامناسب، محورهای یک بانده، جادههای غیراستاندارد و آسفالتهای نامرغوب راهها، از عوامل بروز حادثه است.
* همیشه راننده مقصر است
عامری اضافه کرد: متأسفانه مشکلی که پس از بروز حادثه رخ میدهد این است که در دسترسترین فردی که مورد هجمه قرار میگیرد، راننده است، زیرا اگر بخواهند به سازنده اتوبوس انتقاد کنند، باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه میشوند، اگر بخواهند به غیراستاندارد بودن جاده انتقاد کنند، با وزارت راه و شهرسازی مواجه میشوند، بنابراین بیپناهتر از راننده کسی نیست و در گام دوم شرکت تعاونی پس از بروز حادثه، در مظان اتهام است.
* قوانین سختگیرانه در صورت بروز حوادث جرحی و فوتی برای اتوبوسها
عامری تصریح کرد: راهکار این است که GPS آنلاین در خودروهای عمومی جادهای نصب و سرعت به طور دقیق کنترل شود، اما هنوز شرایط این کار فراهم نشده است؛ بنابراین وقتی حادثهای رخ میدهد، یا مسیر مذکور در شرکت تعاونی غیرفعال شده و یا کل شرکت تعطیل میشود، در حالی که بخشهای مختلف در بروز این حادثه مقصر هستند و باید ارگانهای مختلف دستاندرکار، پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: قبلاً که هر اتفاقی برای ناوگان رخ میداد، باید شرکت تعاونی تعطیل میشد، حتی اگر پرسنل شرکت در تنظیم یک صورتوضعیت اشتباه میکرد، کل شرکت تعطیل میشد؛ اما اخیراً در کمیسیون ماده 12، یک سری قوانین تغییر یافته و دولت بیشتر به سمت جریمه سوق پیدا کرده است و تنها در صورت تصادفات جرحی و فوتی، یا خط یا کل شرکت را تعطیل میکنند.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور تصریح کرد: البته ذکر این نکته هم ضروری است که با توجه به مشکلات بیکاری در کشور، تعطیلی یک شرکت تعاونی جالب به نظر نمیرسد، زیرا بالاخره ممکن است یک پرسنل یا یک راننده خطا کند اما نباید بقیه کارمندان شرکت و رانندهها، تاوان خطای آن یک نفر را بدهند؛ هماکنون شرکتهای اتوبوسرانی در کشور داریم که روزانه حدود 300 تا 400 سرویس ارائه میدهند و اگر بخواهد تعطیل شوند یک شبکه بزرگ حمل و نقلی تعطیل شبه است.
* برخی قوانین فعلی حمل و نقل مربوط به 60 سال پیش است
عامری اظهار داشت: درباره مقررات شرکتهای تعاونی و سیر ناوگان آنها، یک سری آییننامهها در کشور تصویب میشود اما در تصویب آنها از تشکلهای صنفی و آنهایی که مسئولیت کاری دارند، هیچ استفادهای نمیشود و نظریات کارشناسی آنها مورد توجه نیست.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور با بیان اینکه حاکمیت نیز خود نگرش دولتی دارد، ادامه داد: بهتر است در قانونهایی که برای اصناف طرح و مصوب میشود، ابتدا با متخصصان تشکلهای صنفی آنها مذاکره و از آنها مشورتی به عمل آید و سپس قوانینی اجرا شود که فنی باشد.
عامری تصریح کرد: هماکنون بعضی از قوانینی که از 60 سال پیش در بخش حمل و نقل به تصویب رسیده است، اجرا میشود در حالی که پیشرفت کنونی بخش حمل و نقل، بسیار بیشتر و مترقیتر از قوانین است.
* نوسازی ناوگان مینیبوسی چندان مطلوب نبود
وی در خصوص تعداد ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای مسافری که در ایام تابستان به مسافران خدمات میدهند، تصریح کرد: در حال حاضر 20 هزار دستگاه اتوبوس، 35 هزار دستگاه سواری کرایه و 46 هزار دستگاه مینیبوس در ناوگان فعال است.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور ادامه داد: متوسط سن اتوبوسهای ناوگان حدود 12 سال و سواری کرایه حدود پنج سال است.
عامری با بیان اینکه نوسازی ناوگان مینیبوسی مطلوب نیست، تصریح کرد: سن مینیبوسها به غیر از 3 هزار دستگاهی که سال گذشته وارد ناوگان شده است، اغلب بسیار بالا است.