عصر خودرو: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر 26 شرکت خصوصی در حوزه تاکسیرانی فعایت دارند گفت : رتبه بندی شرکت های خصوصی در سالجاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد و اگر شرکتی نتواند به صلاحیت های فنی و امتیار بندی لازم برسد به طور حتم از چرخه خدمات رسانی به شهروندان حذف می شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از مهر، میثم مظفر با بیان این مطلب گفت : 54 شرکت خصوصی در حوزه تاکسیرانی فعالیت داشتند که با رتبه بندی این شرکت ها و تعیین شرایط لازم برای فعالیتشان بسیاری از آنها که نتوانستند خود را به امتیازات لازم برسانند و با دیگر شرکت ها رقابت کنند از چرخه خدمات رسانی حذف شدند،چنانچه اکنون تنها 26 شرکت در این زمینه فعالیت دارند .
وی با تاکید بر اینکه مشارکت و همکاری بخش خصوصی می تواند سبب ارتقای خدمات رسانی به شهروندان شود اظهار کرد : ما در تلاشیم تا شرکت های خصوصی به مرور توانمند تر شده و قادر باشند سطح خدمات رسانی به شهروندان را ارتقا دهند ، چنانچه در سایر کشورهای دنیا نیز این مساله وجود دارد و در واقع با مشارکت بخش خصوصی در آن کشورها خدمات رسانی به حد بسیار مطلوب و استاندارد سیده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر این که موضوعات متعددی در رتبه بندی و امتیاز دهی شرکت های خصوصی مد نظر قرار دارد گفت : یکی از این موضوعات مالکیت خودروها توسط شرکت هاست که بر این اساس شرکت ها موظف شدند تا حداقل تعدادی مشخص خودرو را به تملک خود درآورند و به سمتی پیش رویم که راننده ها به استخدام شرکت ها درآیند .
مظفر در ادامه خاطر نشان کرد: روند رتبه بندی شرکت های تاکسیرانی با جدیت دنبال می شود و ما نهایت تلاش و همکاری خود را با شرکت ها خواهیم داشت تا بتوانند نسبت به ارتقای وضعیت خود و خدمات رسانی به شهروندان اقدام کنند و چنانچه شرکتی نتواند امتیارات لازم را به دست آورد به ناچار از چرخه خدمات رسانی حذف خواهد شد .