مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
رشد قابلیت اجرایی مصوبات شورای رقابت

عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بر سر اجرای مصوبات شورای رقابت مانند قیمتگذاری خودرو، از طرح استفساریهای در صحن علنی مجلس طی هفته آینده در جهت افزایش قابلیت اجرایی مصوبات شورای رقابت خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، عیسی امامی به فارس گفت: با توجه به اختلافات موجود بین شورای رقابت و برخی دستگاهها مانند وزارت صنعت، موضوع اختلاف دیدگاههای این دستگاهها توسط هیئت تجدید نظر شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به برخی اختلاف نظرها بر سر اجرای مصوبات شورای رقابت در مورد صنعت خودروسازی و مخالفت وزارت صنعت با نقشآفرینی این شورا، افزود: شورای رقابت بر اساس صلاحیت قانونی و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به وظایف خود عمل میکند ولی اختلاف نظر موجود بر سر این مسئله، باعث شد تا این موضوع توسط هیئت تجدید نظر پیگیری شود.
شورای رقابت در درون خود دارای مکانیزم قطعی و تجدید نظر است. طبق نظر هیئت تجدید نظر، احکام شورای رقابت مورد قبول است و باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد.
امامی با اشاره به عدم اجرای بسیاری از مصوبات شورای رقابت، تصریح کرد: طی ۳ ماه اخیر این موضوع در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اواخر هفته گذشته استفساریهای در این مورد نهایی شد.
طبق این استفساریه، تجدیدنظرخواهی احکام شورا فقط با توجه به ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انجام است و در صورت تأیید این موضوع، بسیاری از احکام شورا قابلیت اجرایی پیدا میکنند.
موضوع قابلیت اجرای مصوبات شورا، هفته آتی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد، در صورت تصویب این مسئله، مصوبات شورا ضمانت اجرایی بیشتری پیدا خواهد کرد.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه احتمالاً در هفته آتی موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مطرح خواهد شد، گفت: در مورد تعیین قیمت تندر ۹۰ و مگان نیز هنوز کارشناسی لازم به اتمام نرسیده و دلایل کارشناسی در مورد قیمتگذاری اعلام نشده است.