طی هفته گذشته رخ داد
رشد ۲۱ درصدی مصرف گازوئیل کشور

بررسی آمار مصرف فرآورده های نفتی در سراسر ایران طی هفته گذشته نشان می دهد متوسط مصرف روزانه بنزین کشور با ۱.۲ درصد کاهش به ۷۱.۹ میلیون لیتر در روز و مصرف گازوئیل با رشد ۲۱ درصدی به ۱۱۴.۹ میلیون لیتر در روز رسید.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»،در هفته گذشته (هشتم تا چهاردهم تیر) متوسط مصرف بنزین در ایران به 71 میلیون و 929 هزار لیتر در روز رسید که نسبت به متوسط مصرف روزانه این فرآورده نفتی در هفته قبل از آن (72 میلیون و 814 هزار لیتر) کاهشی 1.2 درصدی داشته است.
در این مدت بیشترین مصرف روزانه بنزین را در روز سیزدهم تیر با ثبت رقم 78 میلیون و 800 هزار لیتر و کمترین مصرف را در روز چهاردهم تیر به میزان 66 میلیون و 300 هزار لیتر پشت سر گذاشتیم.
هفته گذشته در مجموع 503 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین در سراسر ایران در باک خودروها و موتورسیکلتها به مصرف رسید که این میزان هم بنزین معمولی و هم بنزین سوپر را شامل میشود.
مصرف بنزین سوپر در هفته گذشته به مرز 21 میلیون لیتر رسید
اول تیرماه (شنبه) از مجموع 75 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین مصرف شده در کشور، 3 میلیون لیتر بنزین سوپر بوده که این مقدار در روزهای بعد تا روز جمعه (چهاردهم تیر) به ترتیب 2 میلیون و 600 هزار لیتر، 3 میلیون لیتر، 3 میلیون لیتر، 3 میلیون و 200 هزار لیتر، 3 میلیون و 500 هزار لیتر و 2 میلیون و 600 هزار لیتر به ثبت رسید.
متوسط مصرف بنزین سوپر در این مدت 2 میلیون و 986 هزار لیتر در روز بوده که نسبت به متوسط مصرف بنزین سوپر در هفته گذشته (2 میلیون و 943 هزار لیتر) تغییر محسوسی نداشت.
در هفته گذشته در مجموع 20 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین سوپر در سراسر کشور به مصرف رسید.
رشد 21 درصدی مصرف روزانه گازوئیل کشور
دو هفته پیش (اول تا هفتم تیر) متوسط مصرف روزانه گازوئیل کشور 94 میلیون و 457 هزار لیتر بود. اما در هفته گذشته (هشتم تا چهاردهم تیر) با افزایش 21.6 درصدی در مصرف گازوئیل روبهرو بودیم، بهطوری که متوسط مصرف روزانه گازوئیل ایران به 114 میلیون و 914 هزار لیتر رسید.
در این مدت بیشترین مصرف روزانه گازوئیل را در روز دوازدهم تیر به میزان 146 میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف را در روز چهاردهم تیر با ثبت رقم 94 میلیون و 500 هزار لیتر داشتهایم.
در هفته گذشته در مجموع 804 میلیون و 400 هزار لیتر گازوئیل در کشور به مصرف رسید در حالی که میزان مصرف این فرآورده نفتی در هفت روز ابتدایی تیرماه 661 میلیون و 200 هزار لیتر بود.