رشد 24 درصدی تولید سایپا در خردادماه +جدول

شرکت سایپا در شرایطی که تحریم های بین المللی بر روی صنعت ایران خصوصاٌ خودروسازی کشور تشدید شده است، توانست به رشد 24 درصدی تولید در خرداد ماه سال جاری دست یابد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، تولید ۹۹ هزار دستگاه خودرو در سه ماهه اول سال در حالی رخ داده است که همکاری لازم با صنعت خودرو از سوی بانک مرکزی و نهادهای مربوطه و قول های داده شده برای این امر صورت نپذیرفته است.
در کنار تداوم روند افزایش تولیدات با تلاش و کوشش مستمرخانواده گروه سایپا این شرکت موفق شد ۵۷ درصد از سهم بازار خودرو کشور را به تولیدات خود اختصاص دهد و در شرایط حساس کنونی کماکان با گام های استوار به سوی موفقیت های روز افزون گام بردارد.

آمار تولید شرکت سایپا از ابتدای سال تا 26 تیر ماه 92
ماه
تعداد تولید
درصد تغییر
فروردین
10442
--------
اردیبهشت
17546
4/68
خرداد
21800
24
تیر (تا 26 /4/92)
21933
6/0
جمع
71761
-----