در روزهایی که خبر از شراکت و همکاری دوباره ایران خودرو و پژو به گوش میرسد، رنو بهعنوان دیگر خودروساز فرانسوی نیز بهدنبال توسعه فعالیتهای خود در ایران است.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، میگوید، رنوییها با ارسال نامهای به شرکتهای قطعه ساز ایرانی، از بازدید واحدهای قطعه سازی برای سنجش توان تولید آنها خبر دادهاند. ساسان قربانی تاکید میکند که خودروساز فرانسوی، همزمان بازدیدهای خود را نیز آغاز کرده و هدفش از این کار، بررسی توان کمی و کیفی قطعه سازان ایرانی برای افزایش تیراژ محصولات فعلی رنو و همچنین تولید خودروهای آینده این شرکت در «جاده مخصوص» است.
به گفته وی، در حال حاضر روزانه بین 200 تا 250 دستگاه تندر-90 در ایران تولید میشود و رنو قصد دارد تا قبل از پایان سالجاری میلادی، تولید روزانه این خودرو را به 400 دستگاه برساند. قربانی اعتقاد دارد که اقدام تازه رنو نشاندهنده تمایل این شرکت برای توسعه فعالیتهایش در ایران است، چه آنکه میخواهد علاوهبر رشد تولید محصولات قبلی (تندر-90 و مگان)، خودروهای جدیدیش را نیز از شهریور ماه روانه خط تولید و بازار کند. اظهارات دبیر انجمن قطعهسازان در شرایطی است که رنو از تیر ماه سال گذشته با فشار دولتهای تحریمکننده ایران، همکاری با خودروسازان داخلی را به حالت تعلیق درآورد و حالا پس از توافق هستهای ایران و غرب در ژنو، زمزمههای ازسرگیری فعالیتهای این خودروساز فرانسوی به گوش رسید و گویا به مرحله عمل نیز نزدیک شده است.

گفته میشود افزایش تولید تندر-90، پارس تندر و مگان و همچنین تولید خودروهای جدیدی مانند ساندرو، ون لوگان (F90)، پیکاپ لوگان (U90) نیز جزو دیگر فعالیتهای آتی رنو در ایران است. همچنین احتمال دارد که رنوییها محصول دیگر خود به نام «داستر» را نیز در ایران به تولید برسانند.
به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی توسعه فعالیتهای رنو در ایران، همکاری دوباره ایران خودرو و پژو باشد، چه آنکه رنوییها نمیخواهند در رقابت آینده خود با پژو، قافیه را به هموطن شان ببازند.