رمضان ترافیک پایتخت را کاهش داد

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران با بیان اینکه ساعت اوج ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی درماه مبارک رمضان تغییر کرده است، گفت: براساس بررسیهای صورت گرفته سهم وقایع ترافیکی ناشی از نقص فنی خودروها و تصادفات تا پیش ازماه رمضان در تهران 60 درصد بوده که در این ایام به 50 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، فتاحی اظهار کرد: آمارها نشان از آن دارد که ساعت اوج ترافیک صبحگاهی تا پیش ازماه رمضان از ساعت 7 تا 8 صبح بوده که اکنون به 8تا 9رسیده و همچنین ساعت خاتمه سفرها از ساعت 21به 19رسیده است و اکثر سفرها تا پیش از اذان مغرب صورت میگیرد.
وی ادامه داد: همچنین بررسیهای صورت گرفته نشان از کاهش 9درصدی نقاط پرترافیک معابر درماه رمضان دارد و ترافیک در تقاطعهای هوشمند نیز3.9درصد کاهش یافته است.
فتاحی تصریح کرد: مرکز کنترل ترافیک شهر تهران درماه رمضان نیز با تمام توان و ظرفیت، ترافیک و ترددها در شهر را تحت نظارت دارد و درصورت مشاهده هرگونه تجمع مسافر در نقاط پرتردد شهر نسبت به هماهنگی با ناوگان حملونقل عمومی برای اعزام وسایل نقلیه مورد نیاز اقدام میکند.
وی با بیان اینکه درماه رمضان در مجموع کاهش ترافیک در شهر را داشتیم گفت: بهدلیل فشردگی زمان سفر در طول روز در برخی نقاط و ساعات ترافیک سنگین دیده میشود. 30محور پرترافیک شهر در این ایام شناسایی شده و هماهنگیهای لازم با پلیس راهور برای نظارت بیشتر بر این نقاط صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بلوار فرحزادی، خیابان ولیعصر، بزرگراه امام علی، بزرگراه رسالت، خیابان شریعتی، خیابان جلال آل احمد و... برخی از محورهایی هستند که در این ایام در بررسیهای صورت گرفته پرتراکم و پرترافیک بودهاند.