با عرضه سهام تحت تملک
رنا از ایران خودرو می رود


بر اساس نظر هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعتی رنا سهام تحت تملک خود در ایران خودرو را به صورت بلوکی در بورس عرضه میکند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با ارسال نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی از عرضه سهام تحت تملک خود در شرکت ایران خودرو به صورت بلوکی خبر داد.
بر اساس نظر هیأت مدیره، این شرکت در نظر دارد تا سهام تحت تملک خود در شرکت ایران خودرو را به صورت بلوکی و از طریق بورس به فروش برساند و در این راستا در حال مذاکره با خریداران بالقوه است بنابراین در راستای رعایت مقررات و آییننامه های افشای اطلاعات ناشران بورسی این شرکت تقاضا کرده تا این موضوع به اطلاع مردم برسد.
بنابراین در صورت نهایی شدن این موضوع جزئیات و تأثیرات آن توسط شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا اطلاع رسانی خواهد شد.