دبیر انجمن خودروسازان ایران موارد مطرح شده در نامه شرکت خودروسازی رنو فرانسه خطاب به قطعه سازان ایرانی را اعلام کرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش اظهار کرد: شرکت رنو در نامهای به قطعه سازان داخلی طرف قرارداد خود وضعیت تولید محصولات تحت برند این شرکت را تشریح و برنامه های تولید آتی را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه رنو در این نامه به قطعه سازان اعلام کرده که با توجه به شرایط فعلی شیب تولید تندر 90 و مگان مقداری کاهش مییابد، خاطرنشان کرد: درواقع رنو قطعه سازان را از این موضوع آگاه کرده تا آنها در حد مورد نیاز قطعات را تولید کنند زیرا در صورت تولید قطعات بیش از حد نیاز، سرمایه قطعه سازان بلوکه شده و متضرر میشوند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: از جمله مشکلات فعلی صنعت خودرو، مشکل نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات مصوب است بهگونهای که پرداخت مطالبات قطعه سازان با مشکل مواجه شده و شرکت رنوپارس نیز مبالغی را از خودروسازان طلبکار است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با وجود تمام این مشکلات رنو در نامه خود به قطعه سازان هیچ اشارهای به احتمال توقف و تعلیق فعالیتهای خود در ایران نداشته و اخبار منتشر شده در این زمینه کذب و ناشی از بی اطلاعی بوده است.
نعمتبخش با بیان اینکه در شرایط فعلی همه باید از صنعت خودرو حمایت کنند، تصریح کرد: شرکت رنو با توجه به اهمیت بازار بزرگ ایران بارها به صورت علنی و غیر علنی بر تمایل خود برای ادامه فعالیت در ایران تاکید کرده است. در این شرایط برخی افراد نیز باید این موضوع را مدنظر قرار داده و برای رفع مشکلات این صنعت بکوشند.