رنو رفته، رنو نرفته!

کمتر از یک هفته دیگر به پایان دولت دهم باقیمانده این در حالی است که حضور دومین شرکت خودروساز فرانسوی در ایران این روزها با چالش جدی روبهرو است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، هر چند برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو فعالیت این خودروساز فرانسوی یعنی رنو در ایران را خاتمه یافته تلقی میکنند؛ اما هنوز مسوولان شرکتهای خودروساز به حضور دوباره آن دل بستهاند و خاتمه فعالیتهایش را نپذیرفتند. این ادعا را میتوان از جوابیههایی که شرکتهای یاد شده در مورد میزان تیراژ خودروهای تولیدی رنو در خطوط تولیدی کارخانهها برای رسانهها ارسال میکنند، متوجه شد.
در هر صورت یا باید اظهار نظرهای سخنگوی رنو با رسانههای بینالمللی در مورد پایان فعالیت رنو در ایران را ملاک حضور این شرکت قرار دهیم یا گفتار مسوولان شرکتهای خودروساز در خصوص میزان تولید خودروهای این خودروساز فرانسوی در خطوط تولید شرکتهای خودروساز ایرانی. در هر صورت عدم شفافیت در این زمینه به شایعاتی دامن زده که اول از همه بازار خودروهای فرانسوی را با تنش روبهرو کرده است.
حال اینکه شرکت رنو به دلیل تحریم صنعت خودرو ایران که از ابتدای جولای آغاز شد، ترک ایران کرده یا بدهی شرکتهای خودروساز ایرانی این شرکت فرانسوی را تحت فشار قرار داده سوالاتی است که یکی از دستاندرکاران صنعت خودرو به آن پاسخ داده است.
وی در گفتوگو با دنیای اقتصاد، عنوان میکند که شرکت رنو نیز همچون دیگر شرکتهای بزرگ غربی نمیتواند تحریم صنعت خودروی کشورمان را نادیده بگیرد حال آنکه به دلیل طلبهایی که از شرکتهای ایرانی دارد نیز نمیتواند به این زودی خاتمه فعالیت خود را اعلام کند. در همین حین شرکت رنو چندی پیش در بیانیهای با اذعان به متحمل شدن هزینه ۵۱۲ میلیون یورویی در پی توقف فعالیتهایش در ایران اعلام کرد به رغم سود ۵۱۹میلیون یورویی از فعالیتهای سراسری خود در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۲ در ۶ ماهه نخست امسال ۲۴۹ میلیون یورو زیان کرده است.