در 2 سال گذشته
روند نوسازی تاکسی ها متوقف شد


مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: متاسفانه طی 2 سال گذشته درخصوص نوسازی تاکسی ها اقدامی از سوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور صورت نگرفته است و از دولت یازدهم انتظار می رود توجه ویژه به این مهم داشته باشد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، میثم مظفر با بیان این مطلب اظهار کرد: عدم نوسازی تاکسی های فرسوده مشکلات زیادی را برای شهر، شهروندان و رانندگان تاکسی به وجود آورده تا جایی که برخی از رانندگان حاضرند حتی با سرمایه شخصی و بدون تسهیلات ستاد مدیریت سوخت تاکسی جدید بخرند اما حتی در این مورد هم همکاری های لازم صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، انتظار می رفت روند نوسازی تاکسی ها و خودروهای فرسوده در تمامی کشور تسریع شود چر که نوسازی خودروها و جایگزین کردن خودروها مدرن تر و با استاندارد بالاتر یکی از مصادیق این قانون و کاهش مصرف سوخت است اما متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: به رغم پیگیری های زیاد، روند نوسازی تاکسی ها همچنان متوقف است و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نتواسته پاسخ لازم را به نیاز تاکسیرانان و شهروندان بدهد.
مظفر با بیان اینکه تاکسی ها نقش مهم و سهم قابل توجهی از سفرهای شهری را در تهران برعهده دارند، گفت: بیش از 17 هزار تاکسی فرسوده پایتخت حتی قادر به دریافت معاینه فنی نیستند و سبب تشدید آلودگی هوا می شوند به همین دلیل عدم نوسازی تاکسی ها هم شهروندان و هم رانندگان تاکسی را متضرر کرده است، چنانچه این رانندگان مجبورند بخش عمده ای از درآمد خود را صرف تعمیرات خودرو خود کنند.