به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، در هر حال، امروز، آخرین مهلت شورای رقابت برای اعلام دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودروست وبه گفته رئیس شورای رقابت شیوه قیمتگذاری بر اساس یک شاخص جدید مشخص خواهد شد.

طبق دستورالعمل جدید قرار است قیمتهای شهریور ۱۳۹۱ تمامی خودروها به اضافه نرخ تورم بخش صنعت خودرو در نیمه دوم ۹۱ (که قیمتها افزایش داده شده) محاسبه شود؛ این شاخص هنوز در حال بررسی است، اما خودروسازان قبل از این اعلام، شروع به سنگاندازی واعلام عدم کاهش قیمتها کردهاند.
البته به نظر میرسد خودرو سازان هم در این خصوص چندان مقصر نیستند چرا که آنها نیز از عدم ارائه تسهیلات بانکی و عملی نشدن وعدههای دولت گله دارند. مدیر دفتر یکی از نمایندگیهای فروش ایران خودرو به خبرنگار پارسینه میگوید: بعد از تحریمها وبالا رفتن نرخ ارز خودرو سازان با مشکلات جدی مواجه شدهاند که شاید از نظر مشتریان پنهان باشد.
وی ادامه میدهد: گرانی مواد اولیه خودرواز قبیل: پلیمر، آلومینیوم، ورقههای فولادی و... باعث میشود که قیمت تمام شده خودرو هنگام تحویل به مشتری افزایش یابد و در این باره خودروسازان مقصر نیستند.
این مدیر ایران خودرو با اشاره به افزایش نرخ ارز اضافه میکند: افزایش نرخ ارز نیز طی ماههای اخیر مشکلات زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده و کالاهای مورد بر واردات برخی کالای مورد نیاز مانند انژکتور تأثیر گذاشته و سبب افزایش قیمت شود و در این خصوص خودرو سازان بیتقصیرند چرا که کالایی که مثلا هزار تومان بود امروز پنج هزار تومان خریداری میشود.
وی تاکید میکند: یک روی دیگر ماجرا هم این است که خودروهای ما تولید داخل هست اما دستگاههای پرسکاری همه و همه خارجی هستند و در مورد قطعه سازی نیز همین است.
اشکالی در این دستگاهها در شرایط فعلی بسیار هزینه بر است و تامین هزینه آنها بر عهده شرکتهای خودرو سازی است که باید از جایی تامین شود.
او در پایان توضیح میدهد: هر چند در حال حاضر شرایط برای خریداران سخت شده اما باید به ما خودروسازان نیز حق داد چرا که چارهای جز گران کردن محصولات و کم کردن تولید آنها برایمان نمانده وگرنه ورشکست خواهیم شد. عدم گشایش اعتبار توسط دولت هم کار را برای ما سختتر کرده است.
در هر حال طرح جدید شورای رقابت چندان با استقبال خودرو سازان مواجه نشده است چرا که دبیرانجمن خودروسازان نیز با این توجیه که اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو برای خودروسازان باشد، زیان دهی شرکتهای خودروساز را چند برابر میکند، گفته است به هیچ وجه عمل به آن میسر نخواهد بود.
احمد نعمت بخش با بیان اینکه کاهش قیمت ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومانی خودرو هم ضرر و زیان زیادی را متوجه خودروسازان میکند، در عین حال گفت: خودروسازان در همراهی با دولت و نیز به منظور حمایت از مصرفکنندگان این ضرر و زیان را پذیرفتند و بیش از این امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.
به گفته نعمتبخش، با توجه به اینکه خودروسازان در سالجاری به میزان بسیار اندکی توانستند از ارز مبادلاتی استفاده کنند و از سوی دیگر، گشایش ال سی نیز با ۱۳۰ درصد هماکنون امکانپذیر است، خودروسازان با قیمتهای فعلی خودرو زیانده هستند و حتی برای اینکه متهم نشوند، آنالیز قیمتی خود را نیز برای اولین بار منتشر کردهاند. جالب اینکه، نعمت بخش قیمت تمام شده پراید را ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و البته این نرخ را فقط براساس ارز مبادلهای دانسته و همچنین از در اختیار نگذاشتن ارز مبادلهای به خودروسازان اظهارگلایهمندی کرده است.
دبیر انجمن خودروسازان، شروط اصلی کاهش قیمت خودرو در بازار را تامین به موقع تسهیلات مورد نیاز خودروسازان و از سوی بانکها تامین ارز مرجع و بازگشت قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان اعلام و خاطرنشان کرد: هماکنون هزینههای خودروسازان به شدت افزایش داشته است و چنانچه بیش از حد اصرار به کاهش قیمت خودرو صورت گیرد، بهطور قطع خودروسازان ورشکست خواهند شد.
در هر حال، آنچه مسلم است، آمارها میگویند که در ماههای گذشته صنعت خودروسازی کشور فعالیت خود را با کاهشی حدود ۵۰درصد ادامه داده است. کاهشی که باعث بیکار شدن عدهای شده و اضافه کاریها را در آستانه نوروز حذف کرده است.
از سوی دیگر با وجود تمامی این مشکلات نمیتوان از خریداران رانیز توقع داشت تا خودروها با چیری بیشتر از قیمت واقعی خریداری کنند! حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت دولتیها چه تصمیمی برای سر و سامان دادن به بازار خودرو اتخاذ خواهند کرد تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب!