عضو اتحادیه معاملات اتومبیل اهواز گفت: نتیجه مذاکرات 1+5 موجب رکود شدید در معاملات خودرو طی چند روز اخیر شده است.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، عادل مشعلی اظهارکرد: به دلیل اینکه خریداران درپی خبر لغو تحریمها، منتظر کاهش قیمتها هستند اکنون هیچ خرید و فروشی در معاملات خودرو انجام نمیشود و بازار به طور کامل خوابیده است.وی افزود: قیمت خودروها نیز به مقدار اندکی کاهش یافته است.
عضو اتحادیه معاملات اتومبیل اهواز تصریحکرد: واردات خودرو و قطعات آن موجب میشود رقابت بین تولیدات داخلی و خارجی افزایش یابد و این امر کیفیت محصولات را ارتقا میدهد.
مشعلی درخصوص بخشنامه جدید مربوط به نمایشگاههای ماشین، آهن و بنکداران عنوانکرد: براساس بخشنامه جدید نمایشگاههای ماشین، آهن و بنکداران باید خارج از محدوده اهواز مستقر شوند.
وی خاطرنشانکرد: نمایشگاههای ماشین اکنون در خارج از شهر مستقر شده و جز شهر کارون محسوب میشوند اما بنکداران و آهنفروشان با وجود مستقر شدن در خارج شهر، جزء محدوده اهواز به حساب میآیند.
عضو اتحادیه معاملات اتومبیل اهواز ادامهداد: در صورتی که نمایشگاههای اتومبیل جزء شهر کارون محسوب شوند، افراد دوباره میتوانند در اهواز نمایشگاه ماشین جدید داشته باشند و همین امر دوباره بار ترافیک و تردد را در شهر افزایش میدهد و هیچگونه کمکی به کاهش ترافیک نمیکند.
مشعلی افزود: این طرح پایه و اساس درستی ندارد و با وجود مخالفتها اکنون در دست اقدام است.