تک نرخی شدن قیمت ارز یکی از دهها خواسته صنعتگران و تولیدکنندگان است که به نظر میرسد تکلیف آن به زودی در دولت یازدهم روشن شودبه گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته معاون ارزی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران حرف دل تولیدکنندگان کشور از جمله خودروسازان را زد و با تاکید بر اینکه نرخی که بازار تعیین میکند، بهترین نرخ برای ارز است، گفت: این نرخ ناشی از انتظاراتی است که در مردم ایجاد شده است؛ در عین حال عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها در بازار ارز است.
غلامعلی کامیاب با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال ارز تکنرخی است، تصریح کرده که نرخ ارز اکنون به حدود 2900 الی 3000 هزار تومان رسیده که نرخ خوبی است.
با توجه به صحبتهای کامیاب اگر ارز تک نرخی شود، دولت تدبیر و امید بعد از کاهش نرخ گشایش ال.سی، موفق به باز کردن یکی دیگر از قفلهایی خواهد شد که چرخ تولید را کند کرده است.
به این ترتیب تکنرخی شدن ارز در کشور موضوعی است که تولیدکنندگان عرصه خودروسازی به عنوان فعالان دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت بسیار با آن موافق هستند. ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با چند نرخی بودن ارز در کشور به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: یکی از دردهای بزرگ صنعت کشور از جمله خودروسازی این است که بانک مرکزی نباید تعیینکننده نرخ ارز باشد، بلکه این نرخ باید بر اساس منطق بازار تعیین شود تا در دراز مدت به یک ثبات اساسی دست یابد. او در ادامه میگوید: چند نرخی بودن قیمت ارز چیزی جز فساد به همراه ندارد، کافی است که بانک مرکزی به عنوان تعیینکننده نرخ ارز، یک قیمت خاص را در نظر بگیرد و همان شب عدهای از آن نرخ خبردار شوند، همین رانتهای اطلاعاتی است که کمر تولیدکنندگان را خم کرده و بلاتکلیفی بزرگی را در فضای تولید رقم زده است.