زیان 130 ریالی سهام سایپا

شرکت سایپا پیشبینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را کاهش داد و از زیان 130 ریالی هر سهم در سه ماهه اول خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شرکت خودرو سازی سایپا که مجمع عادی سالیانه آن به دلیل کامل نبودن اطلاعات در روز 30 تیر ماه لغو شد، در جدیدترین گزارش خود پیش بینی سود خود را کاهش داده و برای هر سهم 130 ریال زیان پیشبینی کرده است.
به این ترتیب و در شرایطی که شرکت پیشبینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را در اسفند 91 مبلغ 107 ریال و در اردیبهشت 92 مبلغ 101 ریال اعلام کرده بود اما مطابق اطلاعات جدید این پیشبینی را به مبلغ 11 ریال کاهش داده است.
شرکت سایپا که از سال گذشته تاکنون مشکلات زیادی را در خصوص نحوه قیمتگذاری و افزایش نرخ ارز تحمل کرده است در دلایل تغییر اطلاعات پیشبینی سال منتهی به 29 اسفند 92(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی گفته است که کاهش سود شرکت و درآمد سرمایه گذاریها به دلیل پیش بینی کاهش در مقدار تولید و فروش نسبت به برنامه مصوب ناشی از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کشور و به ویژه صنعت خودرو است ضمنا ذکر این مطلب ضروری است که در محاسبه بهای تمام شده مواد و قطعات (اعم از سه ماهه وکل سال92)، درصدی به عنوان افزایش نرخ بابت اقلام خریداری شده از شرکتهای تامین کننده گروه لحاظ شده که در صورت تحقق افزایش نرخ فروش در نیمه دوم سال، قابل اعمال در قراردادهای مربوطه خواهد بود.
ضمنا در برآورد جدید مبلغ فروش، پیشبینی شده است از ابتدای مهرماه نرخ فروش محصولات 20 درصد افزایش یابد.
علاوه بر این و در حالی که عملکرد سایپا در دوره سه ماهه از زیان 130 ریالی این شرکت خبر میدهد که شرکت پیشبینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 شرکت اصلی را در بهمن و اسفند 90 و فروردین و تیر 91 مبلغ 501 ریال، در آبان 91 مبلغ 12 ریال اعلام کرد و از دی ماه روند زیاندهی را در پیش گرفت به طوری که در دی 91 مبلغ (65) ریال زیان، در بهمن و اسفند 91 مبلغ (96) ریال زیان و در 28 اسفند 91 مبلغ ( 773 ) ریال زیان اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ (694) ریال زیان تحقق یافت.