در ارایه خدمات پس از فروش
سایپایدك ممتاز شد


سازمان خدمات پس از فروش سایپا(سایپایدك) برای دومین سال متوالی رتبه ممتاز ارائه خدمات پس از فروش در كشور را به دست آورد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در پنجمین كنفرانس ملی راهكارهای توسعه خدمات پس از فروش و گارانتی، سایپایدك موفق شد برای دومین سال متوالی رتبه ممتاز را در بین شركتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش در كشور از آن خود كند.
توسعه و تعالی خدمات پس از فروش و گارانتی و ارائه خدمات نوین در خدمات پس از فروش به منظور جلب رضایت حداكثری مشتریان از عوامل موثر در انتخاب سایپایدك به عنوان ممتاز در خدمات پس از فروش بوده است.
در حال حاضر خدمات مختلفی از جمله گارانتی بدنه، ارائه خدمات در محل مشتری و سرویسهای دورهای رایگان تحت پوشش کارت نارنجی به دارندگان محصولات سایپا ارائه میشود.
گروه خودروسازی سایپا همواره به خدمات پس از فروش توجه ویژهای كرده و به منظور ارائه خدمات گسترده به مشتریان، شبکه بسیار گستردهای از فروش و خدمات پس از فروش را در بازارهای داخلی و خارجی تشکیل داده است.
همچنین ارائه خدمات مطلوب تعمیرگاهی و برخورداری از كاركنان مجرب و آموزش دیده، در انتخاب سایپایدك به عنوان ممتاز در خدمات پس از فروش تاثیرگذار بوده است.