در آینده ای نردیک رخ می دهد
سهم 35 درصدی الکترونیک در صنعت

درآینده نزدیك، بیش از یك سوم ارزش یك خودرو و بخش مهمی از سود خودروساز از سیستم های الكترونیكی پیشرفته خودرو تامین خواهد شد و باید صنعت خودروی كشور گام های موثری برای استفاده از این فناوری نوین بردارد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مهندس میرجواد سلیمانی قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو درمحصول و كیفیت با بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی می شود سهم الكترونیك در صنعت خودرو در سال 2015 به 35 درصد برسد.
وی گفت: طراحی و تولید قطعات الكترونیكی به مجموعه ای از تجربه و تكنیك و تكنولوژی های سطح بالا نیاز دارد كه اتفاقا در كشورمان در این زمینه استعدادهای فوق العاده زیادی داریم.
قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو تاكید كرد: برای رشد صنعت الكترونیك در ایران باید برنامه ها در این زمینه تدوین و توسط دولت حمایت جدی شود.
وی موتورمحرك توسعه صنعتی را ورود به بازار بینالمللی از طریق صادرات دانست و اظهار داشت: موتورمحرك، صادرات محصولات دانشمحور است و محصولات دانشمحور نیازمند علم وفناوری هستند.
سلیمانی با اشاره به اینكه صنعت خودروی ایران باید هرچه سریعتر قواعد بازی رقابت و عوامل موثر بر رقابتپذیری را بیاموزد و در این زمینه استفاده از فناوری برای ایجاد مزیت رقابتی حرف اول را میزند، افزود: باید با اكتساب فناوریهای لازم چه از طریق خلق و یا انتقال آن در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان بینالمللی حركت كرد.