معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در بین بیش از ۵ هزار جایگاه عرضه سوخت کشور تخلفات موردی در سوء استفاده از کارت های سوخت گزارش شده اما بروز تخلف به صورت سازمان یافته و شبکه ای نداشته ایم.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، علی ربیعی اظهار داشت: ضریب امنیت سامانه هوشمند سوخت بسیار بالا است و عملا امکان سوء استفاده از آن وجود ندارد.
وی افزود: تخلفاتی در سطح کشور صورت گرفته که بیشتر سوء استفاده برخی جایگاهداران از کارت های هوشمند سوخت بوده است اما این تخلفات بیشتر به صورت موردی بوده و این طور نبوده که تخلفاتی سازمان یافته باشد.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه در برخی جایگاههای سوخت تجیهزات جایگاه دست کاری شده و در برخی نیز از کارت های به جا مانده استفاده می کردند، گفت: در بین بیش از 5 هزار جایگاه عرضه سوخت کشور تخلفات موردی در سوء استفاده از کارت های سوخت گزارش شده اما بروز تخلف به صورت سازمان یافته و شبکه ای نداشته ایم.
وی ادامه داد: سامانه هوشمند سوخت با گذشت 6 سال عملکرد موفق وارد هفتمین سال کار خود شده و در طول این سالها مشکلی در آن دیده نشده است.
به گزارش تسنیم، ربیعی با اشاره به دقت سامانه هوشمند سوخت در عرضه سراسری فرآورده های نفتی کشور اذعان داشت: در صورتی که تخلفی صورت بگیرد نیز با استفاده از خود سامانه هوشمند سوخت این تخلف قابل شناسایی است.
وی افزود: مواردی داشته ایم که با بررسی داده های سامانه هوشمند سوخت، تخلف جایگاهی شناسایی شده و با انجام اقدامات قانونی، فرد یا افراد متخلف جریمه شده اند.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به دقت نرم افزاری و سخت افزاری سامانه هوشمند سوخت هیچ ضرورتی در بازنگری و اعمال تغییر در آن وجود ندارد.