هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با کاهش سود بازرگانی لاستیک موافقت کرد و بر اساس این مصوبه سود بازرگانی لاستیک از انواعی که برای اتوبوسها و اتومبیلهای باری به کار می رود از تاریخ 6/8/1391 لغایت 31/1/1392 از (26%) به (11%) کاهش می یابد به گزارش رانه نیوز، دولت در راستای رعایت استاندارد لاستیک خودرو و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان و واردکنندگان، سود بازرگانى لاستیک خودرو را تعیین کرد.
هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ سود بازرگانی لاستیک از انواعی که برای اتوبوسها و اتومبیلهای باری به کار می رود از تاریخ 6/8/1391 لغایت 31/1/1392 از (26%) به (11%) کاهش می یابد. ردیف مذکور مشمول معادل ریالی نیز نمی شود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.