سود لیزینگهای خودرو سرسام آور است

یک کارشناس حمل و نقل با انتقاد از عدم همکاری دولت برای ارائه تسهیلات نوسازی ناوگان کامیونی، کاهش تعرفه واردات کامیون و ارائه تسهیلات ارزان را بهترین راهحل نوسازی دانست و گفت: دو خودروساز کشور هنوز یک کامیون استاندارد نساختهاند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از فارس، محمد خانبلوکی اظهار داشت: کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان جادهای سراسر کشور در محورهای مختلف حمل کالا فعالیت میکند.
وی افزود: مجموعه حمل و نقل در این بخش بیش از 600 هزار نفر راننده، 360 هزار دستگاه ناوگان جادهای و حدود 80 هزار دستگاه ناوگان داخلی در اختیار دارد.
مدیرعامل شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار کشور اضافه کرد: همگان میدانند حمل و نقل کلید توسعه است، بنابراین باید به این صنعت بها داده شود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان جادهای سراسر کشور با بیان اینکه هیچ تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان ارائه نشده است، اضافه کرد: فقط در بحث تسهیلات زودبازده توانستیم استفاده کرده و حدود 500 دستگاه کامیون را وارد کنیم که اغلب آلمانی و چینی استاندارد با کیفیت مطلوب بودند.
مدیرعامل شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار کشور افزود: اما ارائه این تسهیلات قطع شد و هماکنون برای خرید ناوگان خارجی حتی ارز مبادلهای هم تخصیص ندادند تا بتوان کامیونهای به روز دنیا را وارد کرد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان جادهای سراسر کشور افزود: تا پیش از نوسانات نرخ ارز، یک کامیون خارجی با قیمت حدود 180 تا 200 میلیون تومان قابل خریداری بود، اما هماکنون همین کامیون خارجی 400 تا 500 میلیون تومان قیمت دارد و خرید ناوگان با این قیمت هیچ صرفهای برای راننده ندارد.
کامیونهای لیزینگی سودهای سرسامآوری دارد
مدیرعامل شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار کشور افزود: در حال حاضر برخی رانندگان، کامیون را در قالب لیزینگ دریافت میکنند اما باز پرداخت اقساط سنگین بوده و برای آنها بسیار مشکل است.
خانبلوکی ادامه داد: راننده مجبور است کل زندگی خود را بفروشد تا آورده و پیشپرداخت ارائه دهد، تازه پس از آن مشکلات بزرگترش آغاز میشود زیرا نمیتوانند اقساط این تسهیلات با نرخ سود بالا را پرداخت کند و مجبور است 24 ساعته در جادهها رانندگی کند تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند. نگرانیهای بازپرداخت اقساط، خستگی در کنار خوابآلودگی مشکلات زیادی را برای راننده و جاده به وجود میآورد. تازه اگر به دلیل این مشکلات تصادفی رخ دهد در صورت زنده ماندن راننده، به دلیل عدم فعالیت کامیون، باز نگرانیهای بعدی برای بازپرداخت تسهیلات راننده را رها نمیکند.
وی با بیان اینکه تمام این مشکلات با ارائه تسهیلات ارزانقیمت از سوی دولت برای خرید ناوگان از بین میرفت، گفت: اگر تسهیلات ارزانقیمت برای خرید ناوگان دراختیار رانندهها قرار میگرفت، به اقتصاد کشور کمک بسزایی میشد.
تسهیلات صندوق توسعه ملی به چشم ندیدهایم
رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان جادهای سراسر کشور با بیان اینکه هیچ تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان دریافت نکردهایم، گفت: به تازگی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای طی همکاری با بانک مسکن، مبلغ 100 میلیون تومان از محل وجوه اداره شده خود، تسهیلات با نرخ سود 14 درصد و دوره بازگشت هفت ساله دراختیار رانندگان قرار داده است، اما مشکل اساسی اینجاست که کامیونی برای خرید وجود ندارد.
خودروسازیهای کشور هنوز یک کامیون استاندارد نساختهاند
خانبلوکی با بیان اینکه ناوگان تولید داخل اصلاً کیفیت ندارد، تصریح کرد: متأسفانه برخی شرکتهای تولید کننده داخلی، کامیونهای غیراستاندارد چینی را وارد کرده و با تغییر نمانام (نام تجاری)، آن را به فروش میرسانند که این امر مشکلات بعدی را «نظیر هوو» سبب میشود.
مدیرعامل شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار کشور تأکید کرد: تنها راه حل اساسی، واردات کامیونهای با کیفیت و کاهش تعرفههای واردات است. باید کامیون وارد شود تا سازنده داخلی رقیب پیدا کرده و تشویق شود کامیون باکیفیت بسازد. دو غول بزرگ خودروسازی کشور هنوز یک کامیون استاندارد نساختهاند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان جادهای سراسر کشور با تأکید دوباره بر اینکه تنها راه حل اساسی، واردات کامیونهای با کیفیت و کاهش تعرفههای واردات است، اضافه کرد: برای ورود کامیونها تنها مشکل اساسی عدم تخصیص اعتبار است که باید از سوی دولت برطرف شود.