افراد سودجو همیشه بهدنبال نقشههای تازه برای سرکیسهکردن و فریبدادن طعمههایشان هستند


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از همشهری، یکی از آخرین شگردهای آنها، سیاه بازی برای فروش خودروهای تصادفی است. یکی از شاکیان که در این دام گرفتار شده، ماجرا را اینطور تعریف می کند: حدود 10روز پیش وقتی در آگهی روزنامه ها در جست وجوی یک خودروی پراید برای خرید بودم، چشم ام به آگهی فروش خودرویی افتاد که قیمتش مناسب بود.

با فروشنده تماس گرفتم و قرار گذاشتیم که برای دیدن ماشین به خیابان اشرفی اصفهانی بروم. وقتی به محل قرار رسیدم، صاحب ماشین را با پرایدی که ظاهر تمیزی داشت دیدم. هنوز دقایقی از گفت وگوی ما نگذشته بود که ناگهان 2 خریدار دیگر هم به آنجا آمدند. یکی از آنها همراه خود یک صافکار و دیگری یک مکانیک آورده بود.

مرد صافکار و جوان مکانیک نگاهی به ماشین انداختند و پس از بررسی آن، به 2خریداری که همراهشان بودند گفتند که ماشین کاملا بی عیب و نقص است و برای خرید مورد خیلی مناسبی است. شاکی ادامه داد: وقتی حرف های آنها را درباره ماشین شنیدم، تصمیم گرفتم هر طوری شده آن را بخرم.

به فروشنده گفتم که خریدار ماشین هستم و او هم به 2 خریدار دیگری که به آنجا آمده بودند گفت به دلیل اینکه من زودتر از آنها برای خرید به محل قرار رفته ام، ماشین را به من می فروشد. بعد از توافق بر سر قیمت، همراه فروشنده به یک دفترخانه در اسلامشهر رفتیم تا کارهای انتقال سند را انجام دهیم.

مرد فروشنده می گفت که خودش ماشین را قسطی خریده و برای همین فروشنده قبلی سند را به نام او نزده و فقط یک وکالتنامه دارد تا بعد از پرداخت همه قسط ها، ماشین به نامش شود، به همین دلیل اسمی از خودش در سند ماشین نیست. پس از اینکه وارد دفترخانه شدیم، قرار شد بعد از اینکه همه مبلغ ماشین را پرداخت کردم، سند به نامم منتقل شود و من که تصور می کردم معامله خوبی انجام داده ام، 12.5 میلیون تومان پرداخت کردم و سند ماشین به نام من شد اما بعد از اینکه سوار آن شدم و به خانه رفتم، متوجه شدم که ماشین عیب های زیادی دارد.

برای همین آن را نزد صاحب یک نمایشگاه بردم و فهمیدم که ماشین نه تنها دارای عیب های مختلف است که تصادفی و چپی است. صاحب نمایشگاه می گفت که ماشین 9میلیون تومان بیشتر نمی ارزد و این در حالی بود که من12.5 میلیون تومان بابت آن پرداخت کرده بودم. آنجا بود که فهمیدم همه ماجراهایی که هنگام خرید ماشین اتفاق افتاده بود، شگردی برای فریب من بوده و آنهایی که به عنوان خریدار، مکانیک و صافکار به آنجا آمده بودند از همدستان فروشنده بودند که با این شگرد از من کلاهبرداری کردند.

بعد از این ماجرا به دفترخانه مورد نظر رفتم و متوجه شدم که فرد دیگری هم مثل من فریب کلاهبرداران را خورده و یک خودرو پژوی تصادفی را به عنوان خودروی سالم و در حد نو خریداری کرده است. با این حال وقتی می خواستم شکایت کنم، از آنجا که نام فروشنده پراید در سند ثبت نشده بود، به من گفتند که هیچ مدرکی برای اثبات حرفت نداری و شکایت ات به جایی نمی رسد. براساس این گزارش، اظهارات این مرد در حالی بیان می شود که فرد دیگری نیز با همین روش فریب افراد سودجو و شیاد را خورده و با سیاه بازی آنها، خودروتصادفی را به عنوان خودروی سالم خریداری کرده است. در حال حاضر آنها از پلیس و دستگاه قضایی تقاضا دارند با وارد شدن به این ماجرا از فریب خوردن افراد بیشتر و همچنین فعالیت افراد سودجو جلوگیری کنند.