مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ خودروسازان به دولت آمدند و گفتند که ما نیازمند منابع هستیم و در دولت هم بحث مفصلی شد که چطوری به تأمین منابع خودروسازان کمک کنیم؛ این یک تصمیم کلی بود که ماهها پیش گرفته شد تا غیر از کالاهای اساسی سایر کالاها با ارز مبادلهای باشد و این حرف جدیدی نیست.

وی ادامه داد: خودروسازان با وزیر و سازمان گفتوگو کردند و تعهد دادهاند تا آقایان اجازه دهند که خودشان بازار را مدیریت کنند تا قیمت را بیاورند که معادل ارز مبادلهای شود.
احمدینژاد اظهار کرد: خودروسازان نباید از فضا درست استفاده نکنند؛ خودروسازان باید تولیدشان را بالا ببرند چرا که در حال حاضر همه چیز وجود دارد و خودروسازان ما هم خیلی پولدارند؛ من شنیدم که خودروها را پیشفروش کردند و بعد زیر این موضوع زدند و خودروها را با قیمت بالاتری میفروشند که این خیلی بد است.
رئیس جمهور ادامه داد: خیلی بد است که ما به این موضوع وارد شویم و بخواهیم با کسی برخورد کنیم؛ خود، خودروسازان باید خوشقول باشند؛ در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو بوجود آمده است و من دارم به این نتیجه میرسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانعتراشی میکند. کارخانههای داخلی هم مقداری اجحاف میکنند.

احمدینژاد در پاسخ به این سؤال که بر این اساس مصوبه سازمان حمایت ملغی است، گفت: من نمیدانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمیخواهم سر کسی را شیره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلالبازی یعنی چه.
رئیس جمهور گفت: از سوی دیگر دولت از خودروهای وارداتی ۹۰ درصد عوارض میگیرد؛ البته حالا که قیمت ارز بالا رفته عوارض به ۴۵ درصد رسیده است؛ ما حمایت میکنیم تا خودرو با قیمت کمتری عرضه شود؛ اگر بنا باشد که خودرو با قیمت بالاتری به مردم عرضه شود، خیلی بد است و ظلم به صنعت خودروسازی محسوب میشود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ما حدود ۲ میلیون ظرفیت تولید خودرو در کشور داریم؛ خودروسازان که هزینه را میدهند و منابع هم دارند و بانک مرکزی هم با آنها همراهی میکند، بنابراین باید تولید را افزایش دهند تا قیمتها افزایش یابد؛ نباید این حس بوجود آید که از حمایت دولت از خودروسازان نوعی سوءاستفاده شود؛ مگر خودروسازان چقدر هزینه دارند و خودروها چقدر میارزند؛ بالاخره خودرو یک قیمتی دارد؛ اگر هم بخواهیم کیلویی بخریم، بگویم کیلویی چند است.
احمدینژاد اظهار داشت: البته در سالهای اخیر مقداری کیفیت خودروهای داخل و تنوع بالا رفته و ظرفیت خیلی خوبی در کشور بوجود آمده است؛ بر همین اساس انتظار دارم که مدیران بخش خودرو مقداری بهتر مدیریت کنند و خودشان را از مردم و با مردم بدانند و نگاه بلندمدت داشته باشند.